U organizaciji Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade održan seminar „Osnove omladinske politike“

Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade sprovodi projekat „Osnaživanje kancelarija za mlade“ u okviru kojeg je u našem gradu  održan seminar „Osnove omladinske politike“.

Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade sprovodi projekat „Osnaživanje kancelarija za mlade“ u okviru kojeg je u našem gradu  održan seminar „Osnove omladinske politike“.

Seminar ima za cilj edukaciju koordinatora kancelarija za mlade širom Srbije, a ovom u Nišu prisustvovali su koordinatori KZM GO Medijana,GO Niška Banja,GO Pantelej i Grada Niša.

Mladi su imali priliku da nauče kako treba planirati rad na razvoju institucionalnog okvira omladinske politike za svaki grad posebno, zatim šta je  mapiranje, uloga i umrežavanje partnera lokalni, nacionalni, javni, privatni sektor, NVO i drugi.

Seminar je pojasnio i sve oko donošenja Budžeta lokalne zajednice, kako se on usvaja, ko utiče na donošenje i ko donosi odluke, koji su ključni rokovi.

Jedna od obrađenih tema bila je i struktura lokalne samouprave, njene nadležnosti, relacije između struktura i mesto i uloga KZM u svemu tome.

Ovaj projekat finansira  Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.