Организација

Чланови градске управе Медијана.

Председник општине Медијана

Небојша Коцић, дипломирани економиста, рођен је 09.08.1979. године. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу. Радно искуство стекао је на следећим пословима: самостални стручни сарадник у области финансија у Нафтној индустрији Србије НИС-ТНГ Регионални центар Ниш у периоду од априла 2008. до децембра 2008. године, руководилац одељења за економско-финансијске послове у Нафтној индустрији Србије НИС-ТНГ Регионални центар Ниш од децембра 2008. до маја 2012. године, водећи стручни сарадник у Електродистрибуцији Србије – Југоисток од маја 2012. године до априла 2014. године, водећи менаџер продаје електричне енергије кључним купцима за регион Југоисточна Србија у ЕПС Снабдевање од априла 2014. године. Био је члан Комисије за привреду и финансије Скупштине Града Ниша од 2005. до 2007. године.

Небојша Коцић - дипломирани економиста

Председник општине Медијана