Подаци о броју запослених

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У УПРАВИ ГО МЕДИЈАНА – 13.12.2022.