Održana druga javnih debata o Predlogu izrade strategije razvoja Gradske opštine Medijana za period 2020. – 2029. godina sa temom: Komunalno uređenje i projektne aktivnosti na teritoriji GO Medijana

Građanske potrebe traže veća ovlašćenja opština

Da bi potrebe građana bile realizovane i stigle blagovremeno do nadležnih institucija neophodna je bolja komunikacija između organa gradskih opština i samog Grada Niša. Realizaciji građanske inicijative doprinela bi i veća ovlašćenja svih gradskih opština, pa i Gradske opštine Medijana, jer bi put do ostvarenja zahteva građana bio mnogo kraći i brži.

Ovo je između ostalog istaknuto na drugoj panel diskusiji održanoj u okviru izrade Predloga strategije razvoja Gradske opštine Medijana za period 2020. – 2029. godina sa temom: Komunalno uređenje i projektne aktivnosti na teritoriji GO Medijana.

Učesnici panel diskusije bili su mr Milan Ranđelović – Načelnik KLERP-a, Tatjana Panić Živković – Menadžer sektora za razvoj infrastrukture RRA Jug i Član Veća GO Medijana za komunalne delatnosti Gradske opštine Medijana Bojan Cvetković. U okviru panel diskusije predstavljen je ukratko i projekat uređenja  Suvodolskog potoka. Panelu su pored rukovodstva, prisustvovali  i odbornici Skupštine GO Medijana i građani.

Načelnik KLERP-a, mr Milan Ranđelović koja je primer dobre prakse u privlačenju direktnih investicija, govorio je između ostalog o načina saradnje sa ostalim gradskim institucijama, ali i „vezi“ koju opštine imaju sa nadležnim ustanovama i sekretarijatima na nivou Grada. Smatra da opštine imaju dosta ovlašćenja na polju komunalnih delatnosti, ali da ih moraju koristiti na mnogo efikasniji način.

Na panelu je između ostalog bilo reči i o mogućnostima primene sredstava iz fondova kod kojih konkuriše Regionalna razvojna agencija Jug i načinima da ona budu iskorišćena na teritoriji GO Medijana za razvoj komunalnih delatnosti i infrastrukture. U kratkim crtama predstavljen je projekat „Pametni gradovi“, čiji počeci, preko elektronskih verzija prijave komunalnih problema polako počinju da „žive“ i u Srbiji.

Član veća Gradske opštine Medijana Bojan Cvetković rekao je da komunalno uređenje na području opštine obuhvata postavljanje podzemnih kontejnera, koje je inače počelo na inicijativu opštine, postavljanje venjaka, sređivanje klupa, uređenje staza i ulica na zahtev građana, ali u saradnji sa gradskim preduzećima i službama i brojni drugi poslovi.

Inače, tema prve panel diskusije za izradu najvažnijeg desetogodišnjeg dokumenta centralne niške opštine koja je održana 7. februara bila je „Preventiva zavisnosti mladih“.

Prilikom izrade Strategije razvoja najveće niške opštine radne grupe, odnosno radna tela uzeće u obzir sve predloge i sugestije građana.U narednih šest meseci biće održano deset panel diskusija na različite teme koje utiču na sve životne aspekte.