Lliterarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola

Jedanaesta godina stvaralaštva

MEDIJANA festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu će, već tradicionalno, okupiti talentovanu decu i dokazane stvaraoce za decu, na 11. Medijana festivalu dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, koji će se održati 21. i 22. marta 2019. godine u organizaciji Gradske opštine Medijana u Nišu koja raspisuje

literarni i likovni

K O N K U R S

za učenike osnovnih i srednjih škola

Tema konkursa je „KAKO STIĆI DO CILjA U ČIZMAMA OD SEDAM MILjA“, a broj radova koje jedan učesnik može poslati nije ograničen.

Literarni radovi treba da budu otkucani ili čitko napisani. Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Svi radovi treba da budu potpisani punim imenom i prezimenom autora, sa adresom, mejl adresom i brojem telefona autora, godinom rođenja, nazivom škole i mesta, naznakom razreda i imenom nastavnika, odnosno mentora.

Radovi koji pristignu na konkurs biće podeljeni u tri kategorije:

Radovi učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole,
Radovi učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole,
Radovi učenika srednjih škola.
Radovi se ne vraćaju.

Svoje radove učenici mogu slati na adresu: Gradska opština MEDIJANA, Pariske komune bb, 18000 Niš, sa naznakom «za konkurs Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu».

Konkurs je otvoren do 20.01.2019. godine.

Žiri će pregledati radove i odabrati najuspešnije, kojima će biti dodeljene nagrade. Najuspešniji literarni i likovni radovi biće objavljeni, a najuspešniji likovni radovi biće i izloženi u odgovarajućem prostoru.

Gradska opština Medijana Niš i ovog puta je obezbedila vredne nagrade za one koji, prema odluci žirija, budu najuspešniji. Nagrade će biti dodeljene u okviru programa 11. Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, 21. i 22. marta 2019. godine, koji će biti objavljen na sajtu GO Medijana Niš.

Najveća nagrada jeste dobrodošlica svima dobromislećima i lepogovorećima na praznik festivala kojim ćemo na najlepši način – dečjom radošću najaviti dolazak proleća.

     Čekamo vas radosno. ŽIVELI!