Kancelarija za mlade Gradske opštine Medijana pristupila Nacionalnoj Asocijaciji kancelarija za mlade

KZM GO Medijana u društvu najboljih

Na redovnoj Skupštini Nacionalne Asocijacije kancelarija za mlade, održanoj u Palati Srbija, Kancelarija za mlade GO Medijana pristupila je Nacionalnoj Asocijaciji kancelarija za mlade. Nacionalna Asocijacija kancelarija za mlade je samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija osnovana na neodređeno vreme udruživanjem gradova i opština Republike Srbije koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, a radi ostvarivanja opšte korisnih ciljeva iz oblasti razvoja i unapređenja lokalne omladinske politike i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa u ovoj oblasti. Kao predstavnik Kancelarije za mlade GO Medijana sa pravom glasa na skupštini imenovana je Maja Živković, koordinator KZM GO Medijana, a sednici Skupštine su prisustvovali i Nikola Ždraljević i Vuk Mladenović, koordinatori KZM GO Medijana.