JAVNI POZIV ZA ULIČNE ZABAVLjAČE

Gradska opština Medijana, u cilju obogaćivanja kulturne ponude u gradu i oživljavanja nekih lokacija, koje do sada nisu bile zastupljene u kulturno umetničkoj ponudi, upućuje poziv umetnicima, muzičarima, plesačima, glumcima, žonglerima, mađioničarima, klovnovima, radi izvođenja:

JAVNI POZIV ZA ULIČNE ZABAVLjAČE

            Gradska opština Medijana, u cilju obogaćivanja kulturne ponude u gradu i oživljavanja nekih lokacija, koje do sada nisu bile zastupljene u kulturno umetničkoj ponudi, upućuje poziv umetnicima, muzičarima, plesačima, glumcima, žonglerima, mađioničarima, klovnovima, radi izvođenja:

vokalno instrumentalnih programa
likovnih programa – crtanje, slikanje, performansi, vizuelne prezentacije
scenskih programa – pantomime, igre, varijete, lutke i senke, žongliranje, mađioničarske veštine

Programi bi se izvodili na dodeljenim lokacijama, na ulicama, trgovima, u parkovima i drugim javnim površinama.

Prijava za učešće mora da sadrži:

            –    pisanu biografiju izvođača programa

            –    kvalitetnu promo fotografiju

            –    video snimak tačke koja se izvodi

            Prijava se podnosi lično ili dostavlja poštom na adresu:

Gradska opština Medijana (za konkurs „Ulični zabavljači“)
Pariske Komune bb

18000 Niš

Rok za podnošenje prijave je do 15. u mesecu, za naredni mesec.

Lice za kontakt: Dragan Aranđelović, tel. 065 2710121 i 063 403155 e-mail arahepihaus@gmail.com

Po isteku roka za prijavu, o izboru kandidata odlučivaće Komisija.

Konkurs je otvoren počev od 22.01.2019. godine do 05.02.2019. godine.

S poštovanjem,       Gradska opština Medijana

Saša Markišić