Унапређење нематеријалне културне баштине у прекограничном региону

 

Назив носиоца пројекта: Градска општина Медијана, Град Ниш, Србија

Прекогранични партнер: Драмско позориште „Драгомир Асенов“, Монтана, Бугарска

 

 

Назив пројекта: “Improvement of intangible cultural heritage in the cross border region”, „Унапређење нематеријалне културне баштине у прекограничном региону“, Reference No: CB007.1.11.118

 

Програма сарадње: Interreg–IPA CBC Bulgaria-Serbia 2014-2020

Оса приоритета: Sustainable tourism (Одрживи туризам)

 

Укупна вредност пројекта572.686,37 €

 

Износ суфинансирања: 3.394.519,00

 

Пројекат је усмерен на побољшање и промоцију културне баштине као и туристичке размене, обогаћивање културног календара (свих културних догађаја у региону), директне  преносе догађаја у реалном времену (Internet streaming). Ови циљеви оствериће се кроз:

  • израду заједничке стратегија развоја туристичке понуде (и српске и бугарске) и објављивање на три језика,
  • организацију и извођење четири заједничка културно/забавна догађаја уз коришћење видео линка за емитовање у другој земљи партнеру,
  • израду заједничког календара културно-уметничких догађаја који омогућује туристима да планирају своје посете региону,
  • успостављање културног видео моста (коришћењем интернет технологија) између Монтане и Ниша као модела прекограничне размене културних и забавних садржаја,
  • конвенционални и дигитални маркетинг заједничког туристичког календара, културних догађаја, кулинарске понуде, популарних излетишта, ресторана, споменика и тд.

 

Повећање туристичке атрактивности и привлачности довешће до нових и специфичних туристичких производа у пограничном региону и помоћи развоју нових и јачању старих угоститељских, туристичких и трговинских предузећа. Јер је познато да је културни туризам проверени генератор економског развоја који утиче на пораст промета услужних делатности, подстиче занатство и индустрију, остварује међународну промоцију друштва и културе региона.

 

Активности на пројекту ће директно укључити:

  • запослене у општини Медијана и драмском позоришту „Драгомир Асенов“ (преко 80),
  • грађане Монтане и Медијане (преко 200.000)
  • грађане региона Монтана и Нишава (око 520.000)

 

Партнери ће током реализације пројекта набавити сценску опрему (озвучење, осветњење, опрему за видео снимање, систем за пројектовање сценских наступа и пренос догађаја у реалном времену преко Интернета). Позориште „Драгомир Асенов“ ће осим осветљења набавити и монтажну бину, што ће обезбедити реализацију предвиђених догађаја и по завршетку пројекта омогућити организацију заједничких културно-уметничких догађаја у наредних 5 година.

 

Пројектне активности:

 

А1. Израда заједничке стратегије за промоцију туризма, културну размену и онлајн културни календар. Резултат ће бити студија на око 200 страна, на три језика, која обухвата основне туристичке компоненте: туристичке атракције, међународне фестивале и концерте, специфичне смештајне капацитете, посебне гастрономске услуге, излетишта и места за одмор … Реализација предвиђена у првих 6 месеци, општина Медијана и партнер из Монтане организују израду студије, Медијана организује превођење и штампу.

А2. Организација културних догађаја. Оба партнера организују по два културна догађаја на својој територији. Догађаји су уметнички/плесни или музички/сценски програм који се истовремено видео мостом емиитује на јавном простору код партнера. Сваки догађај има целодневни садржај а укључује и учеснике из друге земље за шта Монтана користи монтажну бину и опрему, а Медијана опрему постављену у парку и на кеју поред Нишаве. Догађаји ће, после набавке опреме, бити организовани између 6. и 18. месеца реализације пројекта. Очекује се више хиљада посматрача на месту извођења али и на месту пројекције.

А3. Интернет кампања за привлачење туриста. Кампања обухвата израду и објављивање интернет банера, одржавање Facebook и Twitter налога, израду четворо минутних видео прилога и њихово објављивање на YouTube, синхронизованих и титлованих на српском и бугарском. Непрекидна Facebook кампања промовисаће напредовање пројекта, заједнички културни календар, праћење културних догађаја, промоцију свих туристичких садржаја региона Монтане и Нишаве. Кампања се спроводи на оба језика и треба да обухвати више од 500.000 грађана оба региона.

А4. Набавка опреме за побољшање туристичке привлачности Монтане и Медијане. Стандардне PRAG процедуре биће примењене за набавку монтажне бине (Монтана) и сценске опреме – озвучења, осветљења, видео снимање и пренос (Монтана и Медијана). Набављена опрема биће искоришћена за одржавање четири предиђена културно-забавна догађаја и остаје у власништву партнера. У наредном петогодишњем периоду биће коришћена за организацију сличних догађаја према заједничком културном календару.

 

Утицај на локални економски развој

 

Оба партнера редовно организују различите културно-уметничке представе али са скромним могућностима за приказивање на отвореној сцени. Позориште „Драгомир Асенов“ наступа на тргу а општина Медијана организује догађаје на скромној бини у парку „Светог Саве“. Озвучење и осветљење за овакве представе се изнајмљује што повећава трошкове и смањује број организованих догађаја.

Набавком адекватне бине и опреме створиће се услови за бољу и чешћу организацију културно-уметничких догађаја. Истовремено, формирањем заједничког културног календара и директним преносом представа које организује партнер обогатиће се туристичка понуда оба региона. Привлачење туриста, а посебно оних изван партнерских региона, директно ће утицати на економско стање, пораст запошљавања и развој малих и средњих предузећа.

Оба партнера ће у периоду од пет година од завршетка пројекта наставити да одржавају заједнички туристички календар, организују културно-уметничке догађаје са учешћем другог партнера и директним преносом у други редион. Заједнички програм биће представлјан и на сајму туризма који се редовно одржава у Нишу.

 

Организација пројектних активности

 

Заједнички пројектни тим остварује редовну комуникацију и координацију, првенствено користећи електронске медије (mail-Skype-Viber) али и састанке у Србији и Бугарској. У првој фази ће бити спроведен низ тендера по PRAG процедурама који омогућују реализацију планираних активности. У првом реду су израда заједничке стратегије и интернет кампања (2.-6. квартал). Затим ће се пиступити набавци планиране опреме (1.-3. квартал) а онда ће се пажња пренети на заједнички календар културних догађаја (2.-3. квартал).

 

Организација четири културна догађаја захтеваће пуну пажњу пројектног тима али и подршку партнерских организација и добављача робе и услуга, посебно зато што ће се догађај преносити на отворену сцену у другом граду. Припрема и реализација обухватиће свих шест квартала. Током целог периода реализације пројекта спроводиће се и интернет кампања (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) уз редовно објављивање вести на сајтовима партнера. Током реализације културних догађаја посетиоцима ће бити дељен промотивни материјал (привесци за кључеве и шоље за кафу са ознакама донатора и пројекта). Најава почетка пројекта и резултати на крају пројекта биће објављени у штампаним медијима у обе земље.

 

Пројектни тим:

Светислав Пантић

Радојка Стевановић

Наташа Крстић


ВЕСТИ О ПРОЈКЕТУ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА:

PRIVODI SE KRAJU PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNjE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA I BUGARSKOG GRADA MONTANA

Отворени театар, трећи догађај Пројекта „Унапређење нематеријалне културне баштине у прекограничном региону“

PROMOCIJOM KULTURNOG BLAGA NASTAVLjENA REALIZACIJA PROJEKTA PREKOGRANIČNE SARADNjE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA I BUGARSKOG GRADA MONTANA


 

BG_ОбстаСтратегијаНацртанијеТуризма.pdf

BG_ОбстаСтратегијаНацртанијеТуризма.pdf

EN_CommonTourism PromotionStrategy.pdf