U Gradskoj opštini Medijana održan peti sastanak predsednika savet građana, upravnika stambenih zajednica i predstavnika javnih i javnokomunalnih preduzeća

Akcija ,,Za lepšu, bolju i čistiju Medijanu’’

Gradska opština Medijana pokrenula je akciju pod imenom ,,Za lepšu, bolju i čistiju Medijanu’’ u cilju poboljšanja kvaliteta života naših sugrađana.

Do sada je održano pet od šest planiranih sastanaka rukovodstva Gradske opštine Medijana, predsednika Saveta građana, upravnika stambenih zajednica i predstavnika javnih i javno komunalnih preduzeća: Medijane, Parking servisa i Direkcije za izgradnju grada.

Predsednik Gradske opštine Medijana Nebojša Kocić pozdravio je prisutne, zahvalio im na saradnji i zamolio ih da iznesu sve probelme koje imaju, a odnose se na komunalni red, kako bi ih rešavali objedinjeno po delovima opštine ili problematici koju predstavljaju.

Gradska opština Medijana uvek je radila i radiće za dobrobit svojih građana, rekao je Kocić i dodao da su njegova i vrata njegovih saradnika uvek otvorena za sve.

Najčešći  zahtevi predsednika Saveta građana i upravnika stambenih zajednica odnosili su se na uređenje međublokovskog zelenila, renoviranje i dopunu postojećih i postavljanje novih mobilijara,postavljanje rampi za invalide, postavljanje ležećih policajaca radi veće bezbednosti dece, rešavanje  problema  parkiranja, čišćenje slivnika….