Regionalni sastanak KZM – region Jug održan u Nišu

Kako unaprediti rad kancelarija za mlade?

Koordinatori Kancelarije za mlade Gradske opštine Medijana Maja Živković i Nikola Ždraljević prisustvovali su sastanku kancelarija za mlade, regiona JUG, u organizaciji Nacionalne kancelarije za mlade. 

Oni su predsedniku ove asocijacije Džemaludinu Paučincu, i ostalim prisutnim koordinatorima predstavili dosadašnji rad Medijanine kancelarije i istakli želju za budućom saradnjom. 

Na skupu koji je održan u Nišu predstavljeni su rezultati rada Nacionalne asocijacije za mlade, istaknuta njena uloga u zapošljavanju mladih i primeri dobre prakse u saradnji sa lokalnim akterima. Bilo je reči i o načinima unapređenja lokalnih kancelarija za mlade i projektima na kojima bi trebalo raditi u cilju uključivanja što većeg broja mladih i donošenju odluka koje se tiče poboljšanja njihovog položaja u društvu.

Istaknut je značaj razmene pozitivnih iskustava između omladinskih udruženja i njihovo angažovanje kroz sportske, kulturne i manifestacije koje okupljaju mlade ili traže njihovo angažovanje.