POZIV

POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) ZA OBUKE ZA PISANjE PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI IZ BUDžETA GO MEDIJANA U SKLADU SA SMERNICAMA I OBRASCIMA GO MEDIJANA ZA 2019. godinu

Grad Niš

Gradska opština Medijana

Pariske komune bb
Tel + 381 18 532992
www.medijana.rs

POZIV
ZA PRIJAVLjIVANjE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) ZA OBUKE ZA PISANjE PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI IZ BUDžETA GO MEDIJANA U SKLADU SA SMERNICAMA I OBRASCIMA GO MEDIJANA ZA 2019. godinu

Gradska opština Medijana upućuje javni poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva registrovanim na teritoriji gradske opštine Medijana da se prijave za obuku za pisanje projekata koji će biti finansirani iz budžeta GO Medijana u 2019. godini.

 

Mogu se prijaviti do dva predstavnika iz jedne OCD

Obuka će biti organizovana tokom marta i aprila 2019. godine u trajanju od tri dana po grupi. 

Tačno vreme i mesto će biti naknadno objavljeni, i u zavisnosti su od broja prijavljenih.

Prijave poslati na e-mail: gomedijana@medijana.rs, najkasnije do 28. februara 2019. godine.

U prijavi navesti naziv organizacije, imena polaznika, kontakt telefon i adresu elektronske pošte u formi:

Subject: Prijava na obuku za pisanje projekata u skladu sa smernicama GO Medijana

Tekst poruke: OCD _________________ (naziv) za obuku prijavljuje:
1. _______________________ (ime i prezime), kontakt tel. ___________, elektronska pošta ___________________
2. _______________________ (ime i prezime), kontakt tel. ___________, elektronska pošta ___________________

 

 

DOKUMENT