Održana 20. sednica Skupštine Gradske opštine Medijana

Usvojen prvi rebalans budžeta za 2019. godinu

Odbornici Skupštine Gradske opštine Medijana usvojili su danas Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu.  Korekcija budžeta usledila je zbog usklađivanja sa prenetim sredstvima od transfera Grada Niša, smanjivanja prihoda od zauzeća javnih površina, kao i povećanja poreza na imovinu i prihoda od poreza, ali i smanjivanja troškova za službena putovanja. Na sednici je između ostalog razmatran i usvojen izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Medijana za period januar-jun 2019. godine.