Literarni i likovni K O N K U R S za učenike osnovnih i srednjih škola

Literarni i likovni K O N K U R S za učenike osnovnih i srednjih škola

MEDIJANA festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu će, već tradicionalno, okupiti talentovanu decu i dokazane stvaraoce za decu, na 12. Medijana festivalu dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, koji će se održati 19. i 20. marta 2020. godine u organizaciji Gradske opštine Medijana u Nišu koja raspisuje

literarni i likovni

K O N K U R S

za učenike osnovnih i srednjih škola

Tema literarnog konkursa je „MILO MI JE ŠTO POSTOJIM“.

Tema likovnog konkursa je „KOLICA ZA MALOG PRINCA“.

Broj radova koje jedan učesnik može poslati nije ograničen.

Literarni radovi treba da budu otkucani ili čitko napisani. Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Svi radovi treba da budu potpisani punim imenom i prezimenom autora, sa adresom, mejl adresom i brojem telefona autora, godinom rođenja, nazivom škole i mesta, naznakom razreda i imenom nastavnika, odnosno mentora.

Radovi koji pristignu na konkurs biće podeljeni u tri kategorije:

1. do 4. razred osnovne škole,
5. do 8. razred osnovne škole,
srednja škola.
Radovi se ne vraćaju.

Svoje radove učenici mogu slati na adresu: Gradska opština MEDIJANA, Pariske komune bb, 18000 Niš, sa naznakom «za konkurs Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu».

Konkurs je otvoren do 01.02.2020. godine.

Žiri će pregledati radove i odabrati najuspešnije.

Gradska opština Medijana Niš i ovog puta je obezbedila vredne nagrade za one koji, prema odluci žirija, budu najuspešniji. Nagrade će biti dodeljene u okviru programa 12. Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, 19. i 20. marta 2020. godine, koji će biti objavljen na sajtu GO Medijana Niš.

Najveća nagrada jeste dobrodošlica svima dobromislećima i lepogovorećima na praznik festivala kojim ćemo na najlepši način – dečjom radošću najaviti dolazak proleća.

Čekamo vas radosno. ŽIVELI!