JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

JAVNA RASPRAVA

Veće Gradske opštine Medijana, na sednici od 07.06.2019. godine, utvrdilo je Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana i vreme, način i mesto sprovođenja javne rasprave o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana sprovešće se od 07.06.2019. do 11.06.2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana sprovešće se na sledeći način:

  • izlaganjem Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana, sa obrazloženjem i pregledom članova koji se menjaju i dopunjuju, na oglasnoj tabli Gradske opštine Medijana i na internet prezentaciji Gradske opštine Medijana i
  • održavanjem tribine o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana, 11.06.2019. godine od 12 do 14 sati, u sali Skupštine Gradske opštine Medijana, ul. Pariske komune bb, Niš.

Stručna i zainteresovana javnost predloge, primedbe i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana može uputiti Veću Gradske opštine Medijana, na sledeći način:

  • predajom pisanih podnesaka u Gradskoj opštini Medijana, ul. Pariske komune bb, Niš, sa naznakom: „Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana“, tokom celog perioda trajanja javne rasprave;
  • preporučenom poštom na adresu Gradske opštine Medijana, ul Pariske komune bb, Niš, sa naznakom: „Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana“, tokom celog perioda trajanja javne rasprave;
  • elektronskom poštom na adresu e-pošte Gradske opštine Medijana, gomedijana@medijana.rs, sa predmetom: „Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana“, tokom celog perioda trajanja javne rasprave i
  • usmeno, na tribini o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana, u vreme trajanja tribine.

Materijal za učešće u javnoj raspravi, koji sadrži Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana, obrazloženje i pregled članova koji se menjaju i dopunjuju, možete preuzeti OVDE.