JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu sprovešće se na sledeći način:

–       izlaganjem teksta Nacrta odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu na oglasnoj tabli i na zvaničnom Sajtu Gradske opštine Medijana i

–       održavanjem javne tribine o Nacrtu odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu, dana 19.11.2019. godine, u sali Skupštine Gradske opštine Medijana, ul. Pariske komune bb, od 12 do 14 sati.

Zainteresovani građani, udruženja, privredni subjekti, političke stranke, mediji i dr. svoje predloge, primedbe i sugestije na Nacrt odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu mogu uputiti na sledeći način:

–       pisano, dostavljanjem na adresu: Pariske komune bb (naznaka: Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu) ili na adresu elektronske pošte: gomedijana@medijana.rs (predmet/subject: Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu) najkasnije do 21.11.2019. godine i

–       usmeno, na javnoj tribini, za vreme njenog trajanja.

Nacrt odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu možete preuzeti ovde.