Избори 2022

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА


О Д Л У К A О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА У СТАЛНОМ САСТАВУ