Gradska opština Medijana realizuje projekat u okviru drugog poziva za podnošenje predloga projekata INTERREG – IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, pod nazivom „Plešimo i svirajmo zajedno“

Dobra praksa donela novi projekat

Gradska opština Medijana, kao vodeći partner realizovaće projekat u okviru drugog poziva za podnošenje predloga projekata, INTERREG – IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, sa opštinom Montana. Ugovor o subvenciji pomenutog projekta u  Upravljačkom telu Programa u Sofiji potpisao je predsednik Gradske opštine Medijana Nebojša Kocić. Partner opštini Medijana na projektu je Dramski teatar u Montani, a cilj uspostavljanje Mreže „Mladi umetnici za održivi razvoj“ kroz ulaganja u umetnost, studije, strateške mere i organizaciju događaja.

Projekat je nastavak ranijeg projekta „Unapređenje nematerijalne kulturne baštine u prekograničnom regionu Medijane i Montane“, a koji je izabran kao primer dobre prakse i kao takav objavljen na sajtu Evropske komisije, Generalnog direktorata za regione   https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/bulgaria/using-culture-to-promote-cohesion-and-tourism-in-the-bulgarian-serbian-border-region).