Gradska opština Medijana priključila se kampanji „Blica“ – „Očistimo reke i jezera“

Očišćen deo korita i priobalja oko Gabrovačke reke

Gradska opština Medijana priključila se kampanji „Blica“ – „Očistimo reke i jezera“, kako bi komunalni red u jednom od najnaseljenijih delova Niša podigla  na što viši nivo.

Očišćen je deo korita i priobalja Gabrovačke reke koji pripada teritoriji ove opštine. Sakupljeno je smeće od mosta na Vizantijskom bulevaru do spomenika „Ćele-Kula“, ali će u dogovoru sa komunalcima akcija biti nastavljena u ponedeljak, 5. avgusta, kada će biti uklanjan otpad do ušća ove reke u Nišavu. Akcija je inače realizovana u saradnji sa niškim KPZ-om, uz učešće 20 osuđenih lica i radnicima JKP „Mediana“.

Međutim, dobar deo otpada nije mogao da se ukloni, jer je zaglavljen u travi i mulju, a zahteva angažovanje mašina. Zato će biti tražena pomoć i uključivanje nadležnih preduzeća sa održavanje korita reka, pre svega JP „Srbija vode“, i to u što skorije vreme.

Gradska opština Medijana je imala već pet akcija čišćenja Gabrovačke reke u jednom od najurbanijih delova Niša u saradnji sa niškim KPZ-om i komunalnim preduzećem, a u cilju podizanja svesti građana o značaju javne higijene, zdravoj životnoj sredini i očuvanju vodotokova.