Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години

Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години

Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша расписује Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години – Групе 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36кг.

Позивају се родитељи или старатељи са територије Града Ниша чија су деца рођена током 2019. године да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила.

Јавни позив је објављен на сајту Града Ниша и огласној табли Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај у улици Вожда Карађорђа број 24.

Образац захтева може се преузети са следећег линка – word документ

Рок за подношење захтева је 27.03.2020. године до 15 часова.

Пријаве (попуњен oбразац захтева (пријавни формулар) са пратећом документацијом) подносе се искључиво преко писарнице Градске управе Града Ниша (ул. Николе Пашића бр. 24).