Хитна седница Скупштине ГО Медијана

Измене Плана генералне регулације и четврти ребаланс

Одборници Скупштине највеће нишке општине изгласали су Трећу измену и допуну Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана, Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2022. годину и Четврту измену и допуну Одлуке о буџету Градске општине Медијана.

Разлог сазивања хитне седнице су захтеви упућени од стране Градске управе за грађевинарство Града Ниша и Градске управе за органе града и грађанског стања, као и трансфер у износу од 5.000.000 динара од стране Републике Србије и Града Ниша, као јединице локалне самоуправе и начин на које треба изврштити расподелу тих средстава, до краја буџетске године.