Ранг листа

Ранг листа удружења која су поднела предлоге пројеката

Ранг листа удружења 
која су поднела предлоге пројеката на основу Jавног позива-конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката 
који су од значаја за ГО Медијана за 2023. годину

Скини документ