Пројекат „Бокс групе“ уз подршку Градске општине Медијана – „Од куће до школе, од школе до куће“

Едукација најмлађих у саобраћају

Удружење грађана „Бокс група“ уз подршку Градске општине Медијана реализовало је пројекат под називом „Од куће до школе, од школе до куће“ у установи „Дечији центар Ниш“. У оквиру пројектних активности одржана је едукација деце предшколског узраста о опасностима у саобраћају, коју је пратила интересантна презентација, са циљем превенције незгода уз мере предострожности.