Представљање пилот пројекта у ЕУ Зеленој недељи

Градска општина Медијана подржава Акциони план Европске Уније са циљем нултог загађења који је посвећен стварању окружења без токсичних отрова широм ЕУ, бољим праћењем и извештавањем, као и спречавањем и уклањањем загађења из ваздуха, воде, тла и потрошачких производа. Европска зелена недеља 2021. је посвећена „амбицији нултог загађења“ у оквиру које многобројни учесници представљају своје иницијативе и пројекте који утичу на контролу и смањење свих видова загађења. Градска општина Медијана, у оквиру Европске зелене недеље 2021, представља свој пилот пројекат који реализује у оквиру THEMATIC пројекта из програма Јадранско-Јонске иницијативе (АДРИОН-1073). Пројекат под називом „ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима“  (ADRION 1073 - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities - THEMATIC) спровешће низ активности у периоду од 01.03.2020 до 28.02.2022 ради побољшања туристичке понуде и повезивања свих актера у туризму са партнерима из региона који учествују у пројекту. Главни циљ пројекта је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима. Водећи партнер је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија) који у сарадњи са још осам партнера из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у те две године развија иновативни приступ тематском туризму. Партнери су: ·         Università degli Studi della Basilicata, ITALIA                              ·         Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, ITALIA ·         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε., ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) ·         Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, ALBANIA ·         Opcina Preko, HRVATSKA ·         Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) ·         Gradska opština Medijana, Grad Nis, SERBIA ·         BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, SLOVENIJA ·         Regionalna razvojna agencija Zlatibor, SERBIA Коришћење и заштита бројних локација природне и културне баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине, основни је циљ пројекта. Основне активности ТЕМАТИК пројекта су: ·         Умрежавање свих заинтересованих страна које су повезане са тематским туризмом. Припрема заједничке стратегије и акционог плана за одрживи тематски туризам, ·         Припрема и промоција иновативних туристичких сервиса, израда иновативног пилот пројекта. Пилот пројекат који предлаже Градска општина Медијана, у сарадњи са Центром за пословну и иновациону подршку и Народним музејом Ниш,  је промоција археолошког локалитета Медијана кроз постављање иновативне опреме за мерење температуре, притиска, влаге, гасова и ситних честица који утичу на ерозију, оштећење споменика на отвореном и загађење локалитета. Иновативни сегмент пројекта, који реализује Институт за умрежавање Универзитета, је мала величина мерне опреме, њено независно напајање, комуникација на ниским фреквенцијама, контрола са удаљеног места и преношење података преко SMS или Интернет порука. Мерени подаци биће доступни онлајн првенствено Народном музеју Ниш, који управља археолошким локалитетом, као и Заводу за заштиту споменика културе и свим институцијама које брину о смањењу загађења као и његовом утицају на споменике културе. Мерени параметри биће доступни и туристима као општој јавности. Промотивни део пилот пројекта обухвата Интернет промоцију археолошког налазишта Медијана преко истог портала, аеро снимање високо квалитетном камером, представљање у јадранско-јонском региону, ради повећање туристичке посете. Локални догађај који је организовала ГО Медијана је део званичног програма Европске зелене недеље https://www.eugreenweek.eu/partner-events/cultural-tourism-green-tourism-environmental-management-cultural-heritage-promotion. После кратке најаве учеснике су поздравили Небојша Коцић, Председник ГО Медијана, и Весна Црноглавац, директорка Народног музеја Ниш (https://youtu.be/JigejzC5Z0k). Затим је приказан филм о античком периоду Града Ниша у коме је обновљена Медијана и претворена у летњу резиденцију Константина Великог (https://youtu.be/x5Pj_Cw9jso). На крају је проф. др Љубомир Врачар представио уређај којим ће се мерити утицај загађења на археолошко налазиште и чији ће подаци бити доступни свим заинтересованим странама (https://www.youtube.com/watch?v=_KQ3pNNbKfk). Због здравствене ситуације изазване корона вирусом овај догађај, који је планиран као туристичка посета историјском локалитету са археологом као туристичким водичем, организован је као онлајн представљање.

Градска општина Медијана подржава Акциони план Европске Уније са циљем нултог загађења који је посвећен стварању окружења без токсичних отрова широм ЕУ, бољим праћењем и извештавањем, као и спречавањем и уклањањем загађења из ваздуха, воде, тла и потрошачких производа. Европска зелена недеља 2021. је посвећена „амбицији нултог загађења“ у оквиру које многобројни учесници представљају своје иницијативе и пројекте који утичу на контролу и смањење свих видова загађења. Градска општина Медијана, у оквиру Европске зелене недеље 2021, представља свој пилот пројекат који реализује у оквиру THEMATIC пројекта из програма Јадранско-Јонске иницијативе (АДРИОН-1073).

Пројекат под називом „ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима“  (ADRION 1073 – THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities – THEMATIC) спровешће низ активности у периоду од 01.03.2020 до 28.02.2022 ради побољшања туристичке понуде и повезивања свих актера у туризму са партнерима из региона који учествују у пројекту.

Главни циљ пројекта је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима. Водећи партнер је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија) који у сарадњи са још осам партнера из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у те две године развија иновативни приступ тематском туризму. Партнери су:

·         Università degli Studi della Basilicata, ITALIA                             

·         Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, ITALIA

·         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε., ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

·         Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, ALBANIA

·         Opcina Preko, HRVATSKA

·         Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

·         Gradska opština Medijana, Grad Nis, SERBIA

·         BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, SLOVENIJA

·         Regionalna razvojna agencija Zlatibor, SERBIA

Коришћење и заштита бројних локација природне и културне баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине, основни је циљ пројекта. Основне активности ТЕМАТИК пројекта су:

·         Умрежавање свих заинтересованих страна које су повезане са тематским туризмом. Припрема заједничке стратегије и акционог плана за одрживи тематски туризам,

·         Припрема и промоција иновативних туристичких сервиса, израда иновативног пилот пројекта.

Пилот пројекат који предлаже Градска општина Медијана, у сарадњи са Центром за пословну и иновациону подршку и Народним музејом Ниш,  је промоција археолошког локалитета Медијана кроз постављање иновативне опреме за мерење температуре, притиска, влаге, гасова и ситних честица који утичу на ерозију, оштећење споменика на отвореном и загађење локалитета. Иновативни сегмент пројекта, који реализује Институт за умрежавање Универзитета, је мала величина мерне опреме, њено независно напајање, комуникација на ниским фреквенцијама, контрола са удаљеног места и преношење података преко SMS или Интернет порука. Мерени подаци биће доступни онлајн првенствено Народном музеју Ниш, који управља археолошким локалитетом, као и Заводу за заштиту споменика културе и свим институцијама које брину о смањењу загађења као и његовом утицају на споменике културе. Мерени параметри биће доступни и туристима као општој јавности.

Промотивни део пилот пројекта обухвата Интернет промоцију археолошког налазишта Медијана преко истог портала, аеро снимање високо квалитетном камером, представљање у јадранско-јонском региону, ради повећање туристичке посете.

Локални догађај који је организовала ГО Медијана је део званичног програма Европске зелене недеље https://www.eugreenweek.eu/partner-events/cultural-tourism-green-tourism-environmental-management-cultural-heritage-promotion.

 

После кратке најаве учеснике су поздравили Небојша Коцић, Председник ГО Медијана, и Весна Црноглавац, директорка Народног музеја Ниш (https://youtu.be/JigejzC5Z0k). Затим је приказан филм о античком периоду Града Ниша у коме је обновљена Медијана и претворена у летњу резиденцију Константина Великог (https://youtu.be/x5Pj_Cw9jso). На крају је проф. др Љубомир Врачар представио уређај којим ће се мерити утицај загађења на археолошко налазиште и чији ће подаци бити доступни свим заинтересованим странама (https://www.youtube.com/watch?v=_KQ3pNNbKfk).

 

Због здравствене ситуације изазване корона вирусом овај догађај, који је планиран као туристичка посета историјском локалитету са археологом као туристичким водичем, организован је као онлајн представљање.


GW_agenda_1jun_MEDIJANA.pdf

Screenshot1.pdf