Председник ГО Медијана Небојша Коцић, НТВ, Јутарњи програм, 04.09.2020.

Председник ГО Медијана Небојша Коцић, НТВ, Јутарњи програм, 04.09.2020.