О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСК ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПРИЈАВА

На основу чланова 8. и 9. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 35/2021), Планом локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 85/2021), члана 14. став 22. и члана 43. став 5. Статута Градске општине Медијана (Сл. лист Града Ниша 58/2017 и 64/2019), претходне сагласности Градоначелника Града Ниша бр. 257-1/2022-01 од 17.02.2022. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка по огласу за прикупљање писаних пријава као и поступак непосредне погодбе за давање локације за киоск бр. 031-2-575/2021-03 од 15.09.2021. године, председник Градске општине Медијана, расписује