Одржана конститутивна седница Локалног савета за запошљавање Градске општине Медијана

План, па мере за запошљавање

Одлуком Већа Градске општине Медијана о формирању Локалног савета за запошљавање (ЛСЗ), започет је процес израде Локалног акционог плана за запошљавање (ЛАПЗ) ГО Медијана за 2021. годину, као основног инструмента спровођења активне политике запошљавања у 2021. години, у складу са препорукама и активностима Европске стратегије запошљавања.

Састанку Локалног савета за запошљавање присуствовали су и своје предлоге из делокруга својих надлежности дали чланови Савета:  већник ГО Медијана, Иван Николић, проректор за наставу Унивезитета у Нишу, проф. др Властимир Николић,  Александра Ђорђевић, организатор програма запошљавања Националне службе за запошљавање, Зоран Марковић – координатор сектора услуга Регионалне привредне коморе у Нишу, Братислав Васић, професор Економске школе, помоћник директора Центра за социјални рад „Свети Сава“ Лидија Станковић,  Драгана Стојановић Крстић – представница КЛЕР-а, Јелена Јовановић, представница NICAT-а и Иван Илић, представник Удружења студената Ниша са хендикепом.  

Иначе, израда документа, односно Локалног акционог плана за запошљавање највеће нишке општине представља наставак активности  на стварању услова за подизање нивоа квалитета живота становника са подручја општине и  стварање одрживог система запошљавања на територији ГО Медијана. По објављивању Националног акционог плана запошљавања биће урађен и ЛАПЗ за Градску општину Медијана и примењене понуђене мере запошљавања одговарајућих категорија становништва.