ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ: Рок за подношење документације на Конкурс за стипендије и награде Комисије Света Петка ГО Медијана помера се на 16. новембар 2021. године, због нерадног дана (суботе)  и државног празника који пада 11. новембра.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Рок за подношење документације на Конкурс за стипендије и награде Комисије Света Петка ГО Медијана помера се на 16. новембар 2021. године, због нерадног дана (суботе)  и државног празника који пада 11. новембра.