На заједничком путу развоја тематског туризма

Медијана, на завршној конференцији пројекта Тhematic

Делегација Градске општине Медијана, присуствовала је завршној конференцији међународног пројекта у јадранско-јонском региону под називом “THEMATIC“ (ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима).

Конференција је одржана у Италији (Венеција), с обзиром на то да је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија), водећи партнер пројекта ADRION 1073 – THEMAtic.

Градска општина Медијана, као један од 9 партнера овог пројекта, у сарадњи са партнерима из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у трогодишњем периоду, развија иновативни приступ тематском туризму.

Главни циљ пројекта ADRION 1073 – THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities (THEMATIC) је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима.

Да подсетимо, у оквиру студијске посете, коју је ГО Медијана организовала крајем октобра, партнери на ТЕМАТИК пројекту, свечано су потписали Заједничку стратегију и Акциони план, коју је партнер из Грчке припремио, обједињујући стратегије развоја тематског туризма и одговарајуће акционе планове свих партнера.

Овај документ представља главне правце, у којима треба развијати тематски туризам, у  циљу коришћења и заштите бројних локација природне, културне и историјске баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине.