Начелник ОУ

Милош Драгићевић, рођен 18. октобра 1989. године у Нишу.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Нишу 13. новембра 2013. године, са просечном оценом 9,30 као један од најбољих студената у својој генерацији. Вишеструко награђиван као студент, за време истих прошао је додатне сертификоване обуке из области заштите људских права и борбе против трговине људима.

Прво радно искуство у тајању од две године, у циљу полагања правосудног испита, стекао је у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, у периоду од 10. децембра 2013. године до 10. децембра 2015. године.

Правосудни испит положио је 29. децембра 2016. године.

У Заводу за заштиту споменика културе Ниш, на пословима стручног сарадника за управно-правне послове и пословe правне заштите непокретних културних добара као и пословима  секретара установе, радио је од 20. фебруара 2017. године до 20. августа  2020. године.

Испит за службеника за јавне набавке положио је 27. јуна 2017. године који је додатно сертификован кроз учешће у практичним радионицама за примену новог закона 10. јула 2020. године.

Стручни испит по програму Министарства културе и информисања, за правнике –конзерваторе положио је 05. децембра 2018. године.

Функцију члана Надзорног одбора Позоришта лутака Ниш, обављао је од 19. новембра 2018. године до 21. августа 2020. године.

Сертификовану деветонедељну обуку у организацији Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије, на тему „Систем локалне самоуправе и примена начела доброг управљања“ успешно је савладао у 2020.годину.

Функцију Секретара Скупштине Градске општине Медијана, обављао је од 20. августа 2020.године до 19. априла 2021. године.

Дужност на положају Начелника управе Градске општине Медијана обавља од 20. априла 2021. године.

Члан је бројних домаћих и иностраних удружења у области заштите људских права и очувања културног наслеђа.