Дани шаха у Медијани

Промоција шаха у парковима Медијане Градска општина Медијана, у сарадњи са Шаховским савезом Нишавског округа, суорганизатор је догађаја „Постављање шаховских фигура на јавним површинама“. Догађај ће бити реализован четвртком и суботом, током септембра и октобра 2022.године, у термину од 10 до 16 сати, на више локација на територији ГО Медијана и то: у парку 7.јули и делу пешачке зоне улице 7. јули, у парку Чаир, у близини Дечијег култруног центра и парку Свети Сава. Циљ пројекта је популаризација шаховског спорта на територији ГО Медијана, првенствено међу младима и пензионерима.

Промоција шаха у парковима Медијане

 

Градска општина Медијана, у сарадњи са Шаховским савезом Нишавског округа, суорганизатор је догађаја „Постављање шаховских фигура на јавним површинама“.

Догађај ће бити реализован четвртком и суботом, током септембра и октобра 2022.године, у термину од 10 до 16 сати, на више локација на територији ГО Медијана и то: у парку 7.јули и делу пешачке зоне улице 7. јули, у парку Чаир, у близини Дечијег култруног центра и парку Свети Сава.

Циљ пројекта је популаризација шаховског спорта на територији ГО Медијана, првенствено међу младима и пензионерима.