Градска општина Медијана добила потврду оправданости и вредности два велика догађаја

Божићно сеоце и Дочек Православне у календару манифестација

Медијанино Божићно сеоце и Дочек Православне нове године нашли су се у календару манифестација туристичких организација, чиме је Градска општина Медијана добила потврду оправданости и успешности организације ова два велика догађаја. Неки од параметара за класификацију били су циљ манифестације, континуитет трајања, број учесника и посетилаца, како домаћих тако и страних. Вредновала се и искоришћеност манифестација у циљу промоције културно-историјског наслеђа и природних туристичких ресурса Ниша и околине,  економска исплативост, атрактивност и медијска видљивост, смештај и безбедност учесника и још неколико других важних ставки.

Два велика Медијанина догађаја сврстани су у трећу категорију манифестација уз Нишки Сајам књига, Нисомниу, Интернационалне музичке свечаности, Нишке музичке свечаности – НИМУС, Међународни дечији ФЕСТ Ниш Удружења млади креативци Растемо и Дане туризма у Нишу – Туристичке организације Ниш.

Све категорисане манифестације наћи ће се у календару манифестација туристичких организација, у штампаној и електронској форми.