ГО Медијана наставља уређење дворишта вртића на својој територији

Зеленији врт за најмлађе

Градска општина Медијана финансијски је подржала уређење дворишта, још једног вртића нишке
Пчелице, који се налази на њеној територији. Овог пута, засађивањем 77 садница украсних
четинара, оплемењено је двориште вртића „Бамби“.
Пројекат је уз финансијску подршку ГО Медијана, реализовало удружење грађана „Чувамо
природу“.
У претходном периоду, уређена и озелењена дворишта, садњом преко 180 садница украсних
четинара, добило је више вртића ЈП „Пчелица“ и велики број основних и средњих школа на
територији највеће нишке општине.