ГО Медијана домаћин партнерима на THEMATIC пројекту

Потписана Заједничка стратегија и Акциони план развоја тематског туризма Градска општина Медијана, један је од 9 партнера међународног пројекта у јадранско-јонском региону под називом „ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима (ТЕМАТИК)“. У оквиру студијске посете пилот пројекту, који је припремила ГО Медијана, партнери на ТЕМАТИК пројекту, свечано су потписали Заједничку стратегију и Акциони план, коју је Грчки партнер припремио, обједињујући стратегије развоја тематског туризма и одговарајуће акционе планове свих партнера.  Овај документ представља главне правце, у којима треба развијати тематски туризам, у  циљу коришћења и заштите бројних локација природне, културне и историјске баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине. Главни циљ пројекта ADRION 1073 - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities (THEMATIC) је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима.  Водећи партнер пројекта ADRION 1073 - THEMAtic је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија), који у сарадњи са још осам партнера из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у трогодишњем периоду, развија иновативни приступ тематском туризму.

Потписана Заједничка стратегија и Акциони план развоја тематског туризма

 

Градска општина Медијана, један је од 9 партнера међународног пројекта у јадранско-јонском региону под називом „ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима (ТЕМАТИК)“.

У оквиру студијске посете пилот пројекту, који је припремила ГО Медијана, партнери на ТЕМАТИК пројекту, свечано су потписали Заједничку стратегију и Акциони план, коју је Грчки партнер припремио, обједињујући стратегије развоја тематског туризма и одговарајуће акционе планове свих партнера. 

Овај документ представља главне правце, у којима треба развијати тематски туризам, у  циљу коришћења и заштите бројних локација природне, културне и историјске баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине.

Главни циљ пројекта ADRION 1073 – THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities (THEMATIC) је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима. 

Водећи партнер пројекта ADRION 1073 – THEMAtic је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија), који у сарадњи са још осам партнера из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у трогодишњем периоду, развија иновативни приступ тематском туризму.