Анкета Удружења „Кинетик“ о стању животне средине на подручју највеће нишке општине

Грађани заинтересовани за еколошке акције

Нишлије су углавном заинтересовани за учешће у акцијама за заштиту животне средине. У анкети коју је спровело Удружење грађана „Кинетик“ уз подршку Градске општине Медијана, на питање да ли заинтересовани да буду део еколошких акција 75,9% испитаника одговорило је потврдно, а 24,1% негативно.

Удружење „Кинетик“  спровело је истраживање из области заштите животне средине са циљем идентификовања и евидентирања еколошких проблема и иницијативе за решавање најургентнијих. Квалитет животне средине на подручју највеће нишке општине највећи број испитаника оценио је као осредњи -48,1%,  док је само  0,6%  рекло да је одличан.

О стању животне средине у општини 34,9% испитаника је мало информисано, а 4,7% испитаника сматра да је информисано одлично. Путем радија информише се 3,5%, а 40,3% испитаника информише се путем интернета. Мали проценат испитаника информације добија путем националних ТВ станица, нешто већи проценат путем штампе, регионалних и локалних ТВ станица.

Да су сами грађани најодговорнији за еколошке проблеме у општини сматра 48,5%, 23,3% испитаника државу сматрају најодговорнијом, затим следе локална самоуправа и јавна, комунална предузећа. По мишљењу 5% испитаника, општина издваја довољно средстава за заштиту животне средине, док 69,8% мисли да та средстава нису довољна. Да нема довољно зелених површина изјаснило се 77,6% анкетираних грађана. На питање да ли се интересују за заштиту животне средине, 1,7% испитаника одговорило је „уопште“, 42,5%  „прилично“. У истраживању, које је трајало три месеца на територији Градске општине Медијана, на узорку од 1000 случајних испитаника, учествовало је више испитаника мушког пола – 53,6%.  Највећи проценат испитаника био је са средњом школом – 48,7%  и највише оних између 22 и 30 година стaрости – 44,5 %.

Испитивање је показало да постоји мањак канти за отпатке на улицама и мањак зелених површина, а као дугогодишњи проблем истакнуто је присуство паса луталица.