SKUPŠTINA OPŠTINE

 

Prof. dr Žarko Ranković

 Dr Srđan Aleksić   

Vladica Maričić

Predsednik Skupštine  Zamenik predsednika Skupštine  Sekretar Skupštine

Odbornici Skupštine Gradske opštine Medijana

 

Odbornička grupa „Srpska napredna stranka Medijana – Aleksandar Vučić“:

 1. Dušan Mihajlović - šef odborničke grupe
 2. Milena Miljković - zamenik šefa odborničke grupe
 3. Katarina Delčev
 4. Jelena Denić
 5. Olivera Đorđević
 6. Dejan Milosavljević
 7. Dejan Stojiljković
 8. Miljan Milenković
 9. Boško Džombić
 10. Milijana Stojić
 11. Goran Stojković
 12. Angelina Miladinović
 13. Dragoslav Marković

Odbornička grupa „Socijalistička partija Srbije (SPS) – Jedinstvena Srbija (JS)“:

 1. Zorica Tadić Milošević - šef odborničke grupe
 2. Blagoja Stančevski - zamenik šefa odborničke grupe
 3. Prof. dr Žarko Ranković
 4. Dragiša Mirić

Odbornička grupa „Dosta je bilo – Saša Radulović“:

 1. Dejan Sovrlić - šef odborničke grupe
 2. Miloš Mihajlović - zamenik šefa odborničke grupe
 3. Andreja Pejić

Odbornička grupa „Niš, moj grad“:

 1. Dragoslav Ćirković - šef odborničke grupe
 2. Mladen Đurić - zamenik šefa odborničke grupe
 3. Ivana Petković

Odbornici:

 1. dr Srđan Aleksić
 2. Jelena Milošević
 3. Vladimir Milošević
 4. Snežana Igić

 


Poslovnik Skupštine Gradske opštine Medijana

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Medijana („Službeni list Grada Niša“, broj 82/2018)


Nadležnosti Skupštine Gradske opštine Medijana

 

Skupština Gradske opštine Medijana:

 1. donosi statut, odluku o organizaciji Uprave Gradske opštine i poslovnik o svom radu;
 2. donosi budžet i završni račun Gradske opštine;
 3. donosi program razvoja Gradske opštine i pojedinih delatnosti u skladu sa programom razvoja Grada;
 4. daje prethodno mišljenje na program razvoja Grada, program uređivanja građevinskog zemljišta, prostorni plan grada, kao i na urbanističke planove, koji se odnose za područje Gradske opštine;
 5. odlučuje o obeležjima i prazniku Gradske opštine i ustanovljava javna priznanja Gradske opštine;
 6. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradskim opštinama u zemlji i inostranstvu, uz saglasnost Skupštine Grada;
 7. donosi propise i druge opšte akte iz svoje nadležnosti;
 8. u skladu sa zakonom raspisuje referendum o pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 9. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 10. postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
 11. bira i razrešava Predsednika Gradske opštine, zamenika predsednika gradske opštine i članove Veća Gradske opštine;
 12. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Gradske opštine;
 13. imenuje Izbornu komisiju za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Medijana, u skladu sa zakonom koji reguliše izbor odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave;
 14. obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Gradske opštine;
 15. razmatra i daje prethodno mišljenje na programe rada javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, u delu koji se odnosi na Gradsku opštinu, i prati njihovu realizaciju;
 16. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom Grada, drugim propisima Grada i Statutom Gradske opštine.

 

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top