sort proizvodi

Скупштина општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

Проф. др Жарко Ранковић

 Др Срђан Алексић  

Владица Маричић

Председник Скупштине  Заменик председника Скупштине  Секретар Скупштине

Одборници Скупштине Градске општине Медијана

 

Одборничка група „Српска напредна странка Медијана – Александар Вучић“:

 1. Душан Михајловић - шеф одборничке групе
 2. Милена Миљковић - заменик шефа одборничке групе
 3. Катарина Делчев
 4. Јелена Денић
 5. Оливера Ђорђевић
 6. Дејан Милосављевић
 7. Дејан Стојиљковић
 8. Миљан Миленковић
 9. Бошко Џомбић
 10. Милијана Стојић
 11. Горан Стојковић
 12. Ангелина Миладиновић
 13. Драгослав Марковић

Одборничка група „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)“:

 1. Зорица Тадић Милошевић - шеф одборничке групе
 2. Благоја Станчевски - заменик шефа одборничке групе
 3. Проф. др Жарко Ранковић

Одборничка група „Доста је било – Саша Радуловић“:

 1. Дејан Соврлић - шеф одборничке групе
 2. Милош Михајловић - заменик шефа одборничке групе
 3. Андреја Пејић

Одборничка група „Ниш, мој град“:

 1. Драгослав Ћирковић - шеф одборничке групе
 2. Младен Ђурић - заменик шефа одборничке групе
 3. Ивана Петковић

Одборничка група „ДС – Драгиша Мирић“:

 1. Драгиша Мирић – шеф одборничке групе
 2. Владимир Милошевић – заменик шефа одборничке групе
 3. Снежана Игић

Одборници:

 1. др Срђан Алексић
 2. Јелена Милошевић

 


Пословник Скупштине Градске општине Медијана

 

Пословник Скупштине Градске општине Медијана („Службени лист Града Ниша“, број 82/2018)


Надлежности Скупштине Градске општине Медијана

Скупштина Градске општине Медијана:

 1. доноси статут, одлуку о организацији Управе Градске општине и пословник о свом раду;  
 2. доноси буџет и завршни рачун Градске општине;
 3. доноси програм развоја Градске општине и појединих делатности у складу са програмом развоја Града;
 4. даје претходно мишљење на програм развоја Града, програм уређивања грађевинског земљишта, просторни план града, као и на урбанистичке планове, који се односе за подручје Градске општине;
 5. одлучује о обележјима и празнику Градске општине и установљава јавна признања Градске општине;
 6. одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у земљи и иностранству, уз сагласност Скупштине Града;
 7. доноси прописе и друге опште акте из своје надлежности;
 8. у складу са законом расписује референдум о питањима од значаја за локалну заједницу, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 10. поставља и разрешава секретара Скупштине;
 11. бира и разрешава Председника Градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа Градске општине;
 12. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Градске општине;
 13. именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Медијана, у складу са законом који регулише избор одборника скупштине јединице локалне самоуправе;
 14. образује органе, организације и службе за потребе Градске општине;
 15. разматра и даје претходно мишљење на програме рада јавних предузећа чији је оснивач Град, у делу који се односи на Градску општину, и прати њихову реализацију;
 16. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Града, другим прописима Града и Статутом Градске општине.
close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %