• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Ученичка награда „Света Петка“

Ученичка награда „Света Петка“

 

Право на ученичку награду „Света Петка“ (у даљем тексту: награда) могу остварити ученици основних и средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, који су у школској години која претходи школској години у којој се расписује јавни конкурс освојили једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика, који утврђује министарство надлежно за послове образовања.

Награда се додељује у новчаном износу.

Комисија „Света Петка“ бодоваће успехе ученика на такмичењима на следећи начин:

  1. oсвајањем првог, другог, односно трећег места (награде) на републичком такмичењу ученик остварује три, два, односно један поен;
  2. oсвајањем првог, другог, односно трећег места (награде) на међународном такмичењу на којем поред такмичара из Србије учествују још само тачмичари из држава са којима се Србија граничи и Словеније, Грчке и Кипра – балканска такмичења – ученик остварује шест, пет, односно четири поена и
  3. oсвајањем првог, другог односно трећег места на међународном такмичењу ученик остварује девет, осам, односно седам поена.

Приликом одлучивања, кандидати пријављени на јавни конкурс вреднују су према укупном броју поена оствареном на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима, тако да се кандидат са већим укупним бројем поена боље рангира у односу на кандидата са мањим укупним бројем поена, оствареним на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима.

Кандидати који по вредновању према укупном броју поена оствареном на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима буду једнако рангирани, међусобно се вреднују према укупном броју поена оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима, тако да се кандидат са већим укупним бројем поена боље рангира у односу на кандидата са мањим укупним бројем поена, оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима.

Кандидати који по вредновању према укупном броју поена оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима буду једнако рангирани, остају једнако рангирани.

 

Јавни конкурс за доделу студентске стипендије „Света Петка“ и ученичке награде „Света Петка“ – 17.10.2019.

Sveta Petka - 2020.

Resenje komsija Sveta Petkа - 15.12.2021.

Talenti-2.pdf - 16.12.2022.

 

close
0.20236587524414