sort proizvodi

Секретар скупштине

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Секретар Скупштине Градске општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
За секретара Скупштине Градске општине се поставља лице са завршеним Правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Функцију секретара Скупштине обавља Бојан Добреновић.


Бојан Добреновић, рођен 23. октобра 1974. године у Нишу.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Нишу.

 

Поседује сертификат Факултета политичких наука из области медијације - мирно решавање спорова.

Поседује сертификат из области корпоративног управљања у јавним предузећима, друштвима капитала и привредним друштвима.

Положен државни стручни испит по програму за високо образовање.

Запослен у ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш од 2013. године. У ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш од 2013. до 2021. године радио на пословима:

-       Стручни сарадник за утужења.

-       Стручни сарадник за безбедност и здравље на раду.

-       Помоћник координатора за интерну контролу.

-       Координатор Р.Ј. Транспорт.

У Градској општини Медијана био је члан  Комисије за културу и историјско наслеђе у периоду од 2012.-2016. године.

Ожењен, отац два детета.

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %