• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

Представљање пилот пројекта у ЕУ Зеленој недељи

Autor:

Градска општина Медијана подржава Акциони план Европске Уније са циљем нултог загађења који је посвећен стварању окружења без токсичних отрова широм ЕУ, бољим праћењем и извештавањем, као и спречавањем и уклањањем загађења из ваздуха, воде, тла и потрошачких производа. Европска зелена недеља 2021. је посвећена „амбицији нултог загађења“ у оквиру које многобројни учесници представљају своје иницијативе и пројекте који утичу на контролу и смањење свих видова загађења. Градска општина Медијана, у оквиру Европске зелене недеље 2021, представља свој пилот пројекат који реализује у оквиру THEMATIC пројекта из програма Јадранско-Јонске иницијативе (АДРИОН-1073).

Пројекат под називом „ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима“  (ADRION 1073 - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities - THEMATIC) спровешће низ активности у периоду од 01.03.2020 до 28.02.2022 ради побољшања туристичке понуде и повезивања свих актера у туризму са партнерима из региона који учествују у пројекту.

Главни циљ пројекта је промовисање развоја одрживе и доступне туристичке привреде у АДРИОН региону, засноване на природним, културним и историјским ресурсима. Водећи партнер је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија) који у сарадњи са још осам партнера из Италије, Словеније, Хрватске, Албаније, Србије и Грчке у те две године развија иновативни приступ тематском туризму. Партнери су:

·         Università degli Studi della Basilicata, ITALIA                             

·         Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, ITALIA

·         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε., ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

·         Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, ALBANIA

·         Opcina Preko, HRVATSKA

·         Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

·         Gradska opština Medijana, Grad Nis, SERBIA

·         BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, SLOVENIJA

·         Regionalna razvojna agencija Zlatibor, SERBIA

Коришћење и заштита бројних локација природне и културне баштине, од којих су многа уврштена у УНЕСКО-ову листу светске баштине, основни је циљ пројекта. Основне активности ТЕМАТИК пројекта су:

·         Умрежавање свих заинтересованих страна које су повезане са тематским туризмом. Припрема заједничке стратегије и акционог плана за одрживи тематски туризам,

·         Припрема и промоција иновативних туристичких сервиса, израда иновативног пилот пројекта.

Пилот пројекат који предлаже Градска општина Медијана, у сарадњи са Центром за пословну и иновациону подршку и Народним музејом Ниш,  је промоција археолошког локалитета Медијана кроз постављање иновативне опреме за мерење температуре, притиска, влаге, гасова и ситних честица који утичу на ерозију, оштећење споменика на отвореном и загађење локалитета. Иновативни сегмент пројекта, који реализује Институт за умрежавање Универзитета, је мала величина мерне опреме, њено независно напајање, комуникација на ниским фреквенцијама, контрола са удаљеног места и преношење података преко SMS или Интернет порука. Мерени подаци биће доступни онлајн првенствено Народном музеју Ниш, који управља археолошким локалитетом, као и Заводу за заштиту споменика културе и свим институцијама које брину о смањењу загађења као и његовом утицају на споменике културе. Мерени параметри биће доступни и туристима као општој јавности.

Промотивни део пилот пројекта обухвата Интернет промоцију археолошког налазишта Медијана преко истог портала, аеро снимање високо квалитетном камером, представљање у јадранско-јонском региону, ради повећање туристичке посете.

Локални догађај који је организовала ГО Медијана је део званичног програма Европске зелене недеље https://www.eugreenweek.eu/partner-events/cultural-tourism-green-tourism-environmental-management-cultural-heritage-promotion.

 

После кратке најаве учеснике су поздравили Небојша Коцић, Председник ГО Медијана, и Весна Црноглавац, директорка Народног музеја Ниш (https://youtu.be/JigejzC5Z0k). Затим је приказан филм о античком периоду Града Ниша у коме је обновљена Медијана и претворена у летњу резиденцију Константина Великог (https://youtu.be/x5Pj_Cw9jso). На крају је проф. др Љубомир Врачар представио уређај којим ће се мерити утицај загађења на археолошко налазиште и чији ће подаци бити доступни свим заинтересованим странама (https://www.youtube.com/watch?v=_KQ3pNNbKfk).

 

Због здравствене ситуације изазване корона вирусом овај догађај, који је планиран као туристичка посета историјском локалитету са археологом као туристичким водичем, организован је као онлајн представљање.


GW_agenda_1jun_MEDIJANA.pdf

Screenshot1.pdf

close
0.26051497459412