• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Одсек за комуналне послове

Одсек за комуналне послове

 

Захтев за заузеће површине јавне намене за постављање киоска

Захтев за заузеће површине јавне намене за постављање башти и тенди

Захтев за заузеће површине јавне намене за постављање аутомата, апарата и расхладних уређаја

Захтев за заузеће површине јавне намене за постављање покретних продајних тезги и пултова

Захтев за заузеће друге површине за постављање средстава за оглашавање (ПРОДУЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА)

Захтев за заузеће друге површине за постављање средстава за оглашавање

Захтев за заузеће друге површине за насликавање мурала

Захтев за заузеће површине јавне намене грађевинским материјалом

Захтев за заузеће површине јавне намене жардињерама и клупама

Захтев за заузеће површине јавне намене за промоције

Захтев за заузеће површине јавне намене  постављањем oпреме за уметничке активности

Продужење радног времена у угоститељским објектима

Пријава за забавне игре

ПРИЈАВА / ОДЈАВА * ЗА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ ( осим ради продаје штампе, књига и других публикација , производа старих и уметничких заната и домаће радиности )

ПРИЈАВА / ОДЈАВА * ЗА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНE ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ

ПРИЈАВА / ОДЈАВА * ЗА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНE ПОВРШИНЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА, КАО И ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА КОЈИМ СЕ ВРШИ НЕПОСРЕДНИ УТИЦАЈ НА РАСПОЛОЖИВОСТ, КВАЛИТЕТ ИЛИ НЕКУ ДРУГУ ОСОБИНУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

 

close