• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/1-1-2020
Предмет јавне набавке: ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ
Врста набавке:
POZIV -KONTEJNERI 2020.pdf-2020-01-30 11:59:50POZIV -KONTEJNERI 2020.pdfKonkursna dokumentacija - Podzemni kontejneri2020.pdf-2020-01-30 12:00:03Konkursna dokumentacija - Podzemni kontejneri2020.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - -PODZEMNI KONTEJNERI.pdf-2020-03-11 09:37:04OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - -PODZEMNI KONTEJNERI.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - podzemni kontejneri.pdf-2020-03-03 12:50:17ODLUKA O DODELI UGOVORA - podzemni kontejneri.pdf
Редни број набавке: 04/3-4-2020
Предмет јавне набавке: Јавна набавка – угоститељских услуга , за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv UGOSTITELJSKE USLUGE.pdf-2020-01-21 19:54:47poziv UGOSTITELJSKE USLUGE.pdfkonkursna ugostiteljske usluge.pdf-2020-01-21 19:54:55konkursna ugostiteljske usluge.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - ugostiteljske usluge.pdf-2020-02-19 20:01:24OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - ugostiteljske usluge.pdfDODELA UGOVORA.pdf-2020-02-10 11:00:26DODELA UGOVORA.pdf
Редни број набавке: 04/3 – 3 –2020
Предмет јавне набавке: Материјал за бифе
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv BIFE.pdf-2020-01-21 19:53:19poziv BIFE.pdfizmena konkursne dokumentacije.pdf-2020-01-28 14:39:39izmena konkursne dokumentacije.pdf
Konkursna za sajt BIFE.pdf-2020-01-21 19:53:27Konkursna za sajt BIFE.pdf
obavestenje o dodeli ugovora. BIFE.pdf-2020-03-09 09:11:35obavestenje o dodeli ugovora. BIFE.pdfobavestenje o produzenju roka.pdf-2020-01-28 14:39:28obavestenje o produzenju roka.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - materijal za bife.pdf-2020-02-10 11:32:02ODLUKA O DODELI UGOVORA - materijal za bife.pdfResenje333.pdf-2020-02-14 14:25:21Resenje333.pdfResenje222.pdf-2020-02-14 14:25:32Resenje222.pdf
Редни број набавке: 04/3 –2 -2020
Предмет јавне набавке: Kанцеларијски материјал
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv KANCELARIJSKI  MATERIJAL.pdf-2020-01-21 19:51:08poziv KANCELARIJSKI MATERIJAL.pdfizmena konkursne dokumentacije.pdf-2020-01-24 18:48:07izmena konkursne dokumentacije.pdf
Konkursna za sajt KANCELARIJSKI  MATERIJAL.pdf-2020-01-21 19:51:16Konkursna za sajt KANCELARIJSKI MATERIJAL.pdf
odgovor zainteresovanom licu.pdf-2020-01-24 18:48:18odgovor zainteresovanom licu.pdfodgovor zainteresovanom licu 2.pdf-2020-01-24 18:49:08odgovor zainteresovanom licu 2.pdfodgovor zainteresovanom licu 3.pdf-2020-01-28 07:57:56odgovor zainteresovanom licu 3.pdfodgovor zainteresovanom licu 4.pdf-2020-01-28 14:38:58odgovor zainteresovanom licu 4.pdfobavestenje o obustavi postupka.pdf-2020-02-20 10:12:53obavestenje o obustavi postupka.pdfobavestenje o dodeli ugovora (1).pdf-2020-02-20 10:14:57obavestenje o dodeli ugovora (1).pdfobavestenje o produzenju roka.pdf-2020-01-24 18:47:56obavestenje o produzenju roka.pdfODLUKA O DODELI.pdf-2020-02-11 00:23:39ODLUKA O DODELI.pdfODLUKA O OBUSTAVI.pdf-2020-02-11 00:23:49ODLUKA O OBUSTAVI.pdf
Редни број набавке: 04/3 -1 - 2020
Предмет јавне набавке: Mатеријал за саобраћај
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv MATERIJAL ZA SAOBRACAJ.pdf-2020-01-21 19:49:13poziv MATERIJAL ZA SAOBRACAJ.pdfKonkursna za sajt MATERIJAL ZA  SAOBRACAJ.pdf-2020-01-21 19:49:22Konkursna za sajt MATERIJAL ZA SAOBRACAJ.pdfobavestenje o dodeli ugovora materijal za saobracaj.pdf-2020-03-05 18:52:46obavestenje o dodeli ugovora materijal za saobracaj.pdfDODELA UGOVORA .pdf-2020-02-10 10:59:56DODELA UGOVORA .pdf
close
5.2909181118011