• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/2-4-2020
Предмет јавне набавке: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА Партија 2: Часописи Буџет и Ревизор
Врста набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
konkursna  .pdf-2020-04-14 10:54:06konkursna .pdfobavestenje o pokretanju pregovarackog (1).pdf-2020-04-14 10:53:52obavestenje o pokretanju pregovarackog (1).pdfobavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdf-2020-05-29 13:09:58obavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdfRESENJE O DODELI ipc.pdf-2020-04-28 08:25:53RESENJE O DODELI ipc.pdf
Редни број набавке: 04/2-2-2020
Предмет јавне набавке: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА
Врста набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
obavestenje o pokretanju pregovarackog.pdf-2020-03-12 12:28:21obavestenje o pokretanju pregovarackog.pdfkonkursna  .pdf-2020-03-12 12:28:30konkursna .pdfobavestenje o obustavi postupka.pdf-2020-04-13 12:24:21obavestenje o obustavi postupka.pdfobavestenje o dodeli ugovora Partija 1.pdf-2020-05-06 13:49:51obavestenje o dodeli ugovora Partija 1.pdfobavestenje o dodeli ugovora za Partiju 3.pdf-2020-05-08 10:57:37obavestenje o dodeli ugovora za Partiju 3.pdfODLUKA O OBUSTAVI STRUCNA LITERATURA.pdf-2020-03-26 14:11:43ODLUKA O OBUSTAVI STRUCNA LITERATURA.pdfodluka o dodeli ugovora STRUCNA LITERATURA.pdf-2020-03-26 14:11:56odluka o dodeli ugovora STRUCNA LITERATURA.pdf
Редни број набавке: 04/3-13-2020
Предмет јавне набавке: поправке и одржавања возила, за партије 1, 2 и 3, за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDF-2020-03-11 13:19:45POZIV - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDFKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDF-2020-03-11 13:19:56KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDFODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDF-2020-05-18 13:55:21ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDFODLUKA O DELIMICNOJ OBUSTAVI POSTUPKA - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDF-2020-05-18 13:55:32ODLUKA O DELIMICNOJ OBUSTAVI POSTUPKA - usluge popravke i odrzavanja vozila II.PDF
Редни број набавке: 04/3 –10 -2020
Предмет јавне набавке: канцеларијски материјал – Партија 2: Тонери
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv KANCELARIJSKI  MATERIJAL.pdf-2020-02-27 13:32:08poziv KANCELARIJSKI MATERIJAL.pdfKonkursna za sajt KANCELARIJSKI  MATERIJAL.pdf-2020-02-27 13:32:16Konkursna za sajt KANCELARIJSKI MATERIJAL.pdfRESENJE O UKIDANJU.pdf-2020-03-27 12:21:44RESENJE O UKIDANJU.pdfobavestenje o dodeli ugovora.pdf-2020-04-24 09:22:54obavestenje o dodeli ugovora.pdfDODELA TONERI .pdf-2020-03-10 12:34:21DODELA TONERI .pdfODLUKA O DODELI GRAFOLIST.pdf-2020-03-27 12:21:34ODLUKA O DODELI GRAFOLIST.pdf
Редни број набавке: 04/3-12-2020
Предмет јавне набавке: Услуга поправке и одржавања возила за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdf-2020-02-26 21:15:44POZIV - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdf-2020-02-26 21:15:52KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdf-2020-03-12 12:23:32OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge popravke i odrzavanje vozila.pdf-2020-03-09 13:15:03ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge popravke i odrzavanje vozila.pdfODLUKA O DELIMICNOJ OBUSTAVI POSTUPKA - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdf-2020-03-09 13:15:14ODLUKA O DELIMICNOJ OBUSTAVI POSTUPKA - usluge popravke i odrzavanja vozila.pdf
Редни број набавке: 04/3-8-2020
Предмет јавне набавке: Електрична енергија за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv za el.energiju.pdf-2020-02-24 16:54:17poziv za el.energiju.pdfkonkursna el energija .pdf-2020-02-24 16:54:24konkursna el energija .pdfobavestenje o zaklucenom i ugovoru  EPS  2020.pdf-2020-05-04 11:26:18obavestenje o zaklucenom i ugovoru EPS 2020.pdfDODELA EL ENERGIJA.pdf-2020-03-05 08:53:30DODELA EL ENERGIJA.pdf
Редни број набавке: 04/3–9-2020
Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга - услуге чишћења управне зграде
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge ciscenja.pdf-2020-02-24 16:51:59POZIV - usluge ciscenja.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge ciscenja.pdf-2020-02-24 16:52:07KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge ciscenja.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge ciscenja.pdf-2020-03-11 13:20:40ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge ciscenja.pdf
Редни број набавке: 04/2-1-2020
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања електронске писарнице „Хермес“
Врста набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
konkursna  odrzavanje pisarnice HERMES  2020.pdf-2020-02-24 08:09:16konkursna odrzavanje pisarnice HERMES 2020.pdfobavestenje o pokretanju pregovarackog.pdf-2020-02-24 08:09:26obavestenje o pokretanju pregovarackog.pdfobavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdf-2020-03-31 09:52:04obavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdfDODELA USLUGE ODRZAVANJA PISARNICE.pdf-2020-03-05 08:52:59DODELA USLUGE ODRZAVANJA PISARNICE.pdf
Редни број набавке: 04/3-7-2020
Предмет јавне набавке: Услуге руковања сценском опремом за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf-2020-02-18 22:47:51POZIV - usluge rukovanja scenskom opremom.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf-2020-02-18 22:47:59KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf-2020-03-03 00:07:14OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge rukovanja scenskom opremom.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf-2020-02-28 10:24:52ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf
Редни број набавке: 04/3-6-2020
Предмет јавне набавке: Услуга штампе – флајери, информатор о раду
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge stampe.pdf-2020-02-08 10:13:29POZIV - usluge stampe.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge stampe.pdf-2020-02-08 10:13:38KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge stampe.pdf
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJA - usluge stampe.pdf-2020-02-10 11:54:15IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJA - usluge stampe.pdf
OBAVESTENJE O PRODUZETKU ROKA - usluge stampe.pdf-2020-02-10 11:53:37OBAVESTENJE O PRODUZETKU ROKA - usluge stampe.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge stampe.pdf-2020-02-20 12:37:18OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge stampe.pdf
close
0.2102108001709