• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: ПЛАН НАБАВКИ
Врста набавке:
Cetvrta izmena plana javnih nabavki.pdf-2020-12-17 20:50:47Cetvrta izmena plana javnih nabavki.pdf
Copy of Izmenjena verzija plana javnih nabavki-1.xlsx-2020-08-05 10:49:32Copy of Izmenjena verzija plana javnih nabavki-1.xlsx
Copy of Plan javnih nabavki.xlsx-2020-08-05 10:49:43Copy of Plan javnih nabavki.xlsx
sABLON.xlsx-2020-08-05 10:49:53sABLON.xlsx
sABLON.xlsx VERZIJA 2.xlsx-2020-08-05 10:50:03sABLON.xlsx VERZIJA 2.xlsx
Редни број набавке: 04/3-22-2020
Предмет јавне набавке: Радови на урбано партерном уређењу Брзи Брод-грађевински радови. Партија 1.Уређење спортских терена ( израда ограде, кошева, голова)
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV.pdf-2020-06-29 11:00:16POZIV.pdfKonkursna URDJENJE BRYI BROD  NOVO  ZA OBJAVU (2).pdf-2020-06-29 11:00:25Konkursna URDJENJE BRYI BROD NOVO ZA OBJAVU (2).pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - B. BROD.pdf-2020-08-05 10:38:30OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - B. BROD.pdfOdluka-converted.pdf-2020-07-14 20:53:25Odluka-converted.pdf
Редни број набавке: 04/3-20-2020
Предмет јавне набавке: Услуге превоза
Врста набавке:
POZIV USLUGE PREVOZA.pdf-2020-06-05 15:56:20POZIV USLUGE PREVOZA.pdfkonkursna dokumentacija za USLUGE PREVOZA.pdf-2020-06-05 15:56:29konkursna dokumentacija za USLUGE PREVOZA.pdfodgovor zainteresovanom licu CIR 3.pdf-2020-06-09 15:18:19odgovor zainteresovanom licu CIR 3.pdfodgovor zainteresovanom licu 2.pdf-2020-06-09 15:18:10odgovor zainteresovanom licu 2.pdfobavestenje o obustavi postupka.pdf-2020-07-03 23:05:03obavestenje o obustavi postupka.pdfODLUKA O OBUSTAVI USLUGE PREVOYA.pdf-2020-06-24 13:31:41ODLUKA O OBUSTAVI USLUGE PREVOYA.pdf
Редни број набавке: 04/3 – 18 -2020
Предмет јавне набавке: јавна набавка добара - рачунарске опреме
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv.pdf-2020-05-29 13:11:19poziv.pdfKonkursna za sajt.pdf-2020-05-29 13:11:29Konkursna za sajt.pdfobavestenje o dodeli ugovora (1).pdf-2020-06-15 12:33:09obavestenje o dodeli ugovora (1).pdfODLUKA O DODELI RACUNARSKA OPREMA.pdf-2020-06-05 15:58:14ODLUKA O DODELI RACUNARSKA OPREMA.pdf
Редни број набавке: 04/1-2-2020
Предмет јавне набавке: ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ
Врста набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
POZIV -KONTEJNERI - 4 komada.docx-2020-05-27 15:26:12POZIV -KONTEJNERI - 4 komada.docxKonkursna dokumentacija - Podzemni kontejneri2020-converted w.docx-2020-05-27 15:26:20Konkursna dokumentacija - Podzemni kontejneri2020-converted w.docxOBAVESTENJE O YAKLJUCENOM UGOVORU.pdf-2020-07-13 22:46:30OBAVESTENJE O YAKLJUCENOM UGOVORU.pdfodluka poszemni kontejneri -4 komada.pdf-2020-07-06 08:58:42odluka poszemni kontejneri -4 komada.pdf
Редни број набавке: 04/3-17-2020
Предмет јавне набавке: вењаци за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv  venjaci.pdf-2020-05-25 18:32:19poziv venjaci.pdfkonkursna VENJACI.pdf-2020-05-25 18:32:27konkursna VENJACI.pdfpdf668.pdf-2020-06-25 12:16:39pdf668.pdfODLUKA O DODELI VENJACI .pdf-2020-06-05 15:57:47ODLUKA O DODELI VENJACI .pdf
Редни број набавке: 04/3-16-2020
Предмет јавне набавке: услуга поправке и одржавања возила, за партију 1, за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge popravke i odrzavanja vozila III.PDF-2020-05-25 18:30:55POZIV - usluge popravke i odrzavanja vozila III.PDFKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge popravke i odrzavanja vozila III.PDF-2020-05-25 18:31:02KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge popravke i odrzavanja vozila III.PDFODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf-2020-06-05 15:54:01ODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf
Редни број набавке: 04/3 –15 -2020
Предмет јавне набавке: услуге обезбеђења Партија 1: Објекти
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv  USLUGE   obezbedjenja.pdf-2020-05-20 09:30:41poziv USLUGE obezbedjenja.pdfizmena konkursne dokumentacije.pdf-2020-05-25 09:10:49izmena konkursne dokumentacije.pdf
Konkursna za sajt usluge OBEZBEDJENJA . NOVO doc.pdf-2020-05-20 09:30:49Konkursna za sajt usluge OBEZBEDJENJA . NOVO doc.pdf
odgovor zainteresovanom licu 3.pdf-2020-05-25 09:11:18odgovor zainteresovanom licu 3.pdfOBAVESTENJE O YAKLJUCENOM UGOVORU.pdf-2020-07-03 08:45:47OBAVESTENJE O YAKLJUCENOM UGOVORU.pdfobavestenje o produzenju roka.pdf-2020-05-25 09:11:02obavestenje o produzenju roka.pdfDODELA UGOVORA obezbedjenje.pdf-2020-06-12 13:57:36DODELA UGOVORA obezbedjenje.pdf
Редни број набавке: 04/3 – 14 –2020
Предмет јавне набавке: материјал за бифе
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv BIFE.pdf-2020-05-18 13:54:15poziv BIFE.pdfKonkursna za sajt BIFE.pdf-2020-05-18 13:54:23Konkursna za sajt BIFE.pdfobavestenje o zakljucenom ugovoru za bife.pdf-2020-06-17 17:04:44obavestenje o zakljucenom ugovoru za bife.pdfODLUKA O DODELI MATERIJAL YA BIFE .pdf-2020-06-05 15:57:16ODLUKA O DODELI MATERIJAL YA BIFE .pdf
Редни број набавке: 04/2-3-2020
Предмет јавне набавке: услуге одржавања финансијског програма „Трезор Саветник“
Врста набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
konkursna  odrzavanje programa TREZOR  SAVETNIK.pdf-2020-05-11 18:08:35konkursna odrzavanje programa TREZOR SAVETNIK.pdfobavestenje o pokretanju pregovarackog (1).pdf-2020-05-11 18:08:45obavestenje o pokretanju pregovarackog (1).pdfobavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdf-2020-06-05 15:54:44obavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdfodluka o dodeli odrzavanje finansijskog programa.pdf-2020-05-20 16:06:36odluka o dodeli odrzavanje finansijskog programa.pdf
close
0.18265509605408