• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/1 – 1- 2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова – радови на урбано партерном уређењу на територији ГО Медијана
Врста набавке:
POYIV.pdf-2019-04-04 18:07:38POYIV.pdfKonkursna URDJENJE BRYI BROD  NOVO  ZA OBJAVU KONACNO.pdf-2019-04-04 18:07:47Konkursna URDJENJE BRYI BROD NOVO ZA OBJAVU KONACNO.pdfDODELA UGOVORA URBANO PARTERNO UREDJENJE.pdf-2019-05-17 11:44:35DODELA UGOVORA URBANO PARTERNO UREDJENJE.pdfobavestenje o dodeli ugovora.pdf-2019-05-23 14:34:07obavestenje o dodeli ugovora.pdf
Редни број набавке: 04/3-16-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавку мале вредности – радови - облагање постојећег платоа дечијег мобилијара у 9. Бригаде за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - oblaganje postojeceg platoa decijeg mob u 9.brigade.pdf-2019-04-04 15:46:44POZIV - oblaganje postojeceg platoa decijeg mob u 9.brigade.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - oblaganje postojeceg platoa decijeg mob u 9.brigade.pdf-2019-04-04 15:46:53KONKURSNA DOKUMENTACIJA - oblaganje postojeceg platoa decijeg mob u 9.brigade.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - oblaganje postojeceg mob u 9.brigade.pdf-2019-04-25 16:29:31OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - oblaganje postojeceg mob u 9.brigade.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - oblaganje postojeceg platoa decijeg mob u 9.bigade.pdf-2019-04-16 07:12:33ODLUKA O DODELI UGOVORA - oblaganje postojeceg platoa decijeg mob u 9.bigade.pdf
Редни број набавке: 04/3-15-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности - пружање услуга поправке и одржавања возила за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-28 13:54:41POZIV - usluge odrzavanja vozila.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-28 13:54:49KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge odrzavanja vozila.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-04-22 10:58:35OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge odrzavanja vozila.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-04-08 11:48:28ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge odrzavanja vozila.pdf
Редни број набавке: 04/3-12-2019
Предмет јавне набавке: Набавка стручне литературе
Врста набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - STRU_NA LITERATURA.pdf-2019-03-22 19:01:48KONKURSNA DOKUMENTACIJA - STRU_NA LITERATURA.pdfOBAVESTENJE O POKRETANJU PREGOVARACKOG POSTUPKA.pdf-2019-03-22 19:02:10OBAVESTENJE O POKRETANJU PREGOVARACKOG POSTUPKA.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - - STRU_NA LITERATURA.pdf-2019-04-18 12:55:23OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - - STRU_NA LITERATURA.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - STRUCNA LITERATURA - PREGOVARACKI POSTUPAK.pdf-2019-04-02 12:37:49ODLUKA O DODELI UGOVORA - STRUCNA LITERATURA - PREGOVARACKI POSTUPAK.pdf
Редни број набавке: 04/3-14-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности пружање услуга поправке и одржавања возила за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-15 19:01:51POZIV - usluge odrzavanja vozila.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-15 19:02:01KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge odrzavanja vozila.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-04-04 15:47:54OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge odrzavanja vozila.pdfODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-28 11:16:46ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - usluge odrzavanja vozila.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-28 11:16:57ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge odrzavanja vozila.pdf
Редни број набавке: 04/3–13–2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - материјал за бифе
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - materijal za bife.pdf-2019-03-13 07:02:55POZIV - materijal za bife.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - materijal za bife.pdf-2019-03-13 07:03:24KONKURSNA DOKUMENTACIJA - materijal za bife.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - materijal za bife.pdf-2019-03-27 20:21:35OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - materijal za bife.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA -MATERIJAL ZA BIFE.pdf-2019-03-22 09:24:57ODLUKA O DODELI UGOVORA -MATERIJAL ZA BIFE.pdf
Редни број набавке: 04 / 3 – 11 -2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка радови - уређење и одржавање парка пријатељства у Брзом броду
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - UREDJENJE I ODRZAVANJE PARKA PRIJATELJSTVA U BRZOM BRODU..pdf-2019-03-06 22:54:03POZIV - UREDJENJE I ODRZAVANJE PARKA PRIJATELJSTVA U BRZOM BRODU..pdfKonkursna dokumentacija Uredjenje Brzi Brod.pdf-2019-03-06 22:54:12Konkursna dokumentacija Uredjenje Brzi Brod.pdfobavestenje o dodeli ugovora materijal za saobracaj.pdf-2019-04-01 21:30:34obavestenje o dodeli ugovora materijal za saobracaj.pdfDODELA BRYI BROD PARK PRIJATELJSTVA.pdf-2019-03-21 15:10:13DODELA BRYI BROD PARK PRIJATELJSTVA.pdf
Редни број набавке: 04/3-10-2019
Предмет јавне набавке: Пружање услуга поправке и одржавања возила за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-04 16:31:09POZIV - usluge odrzavanja vozila.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-04 16:31:20KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge odrzavanja vozila.pdfOBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - usluge odrzavanja vozila.pdf-2019-03-27 20:20:47OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - usluge odrzavanja vozila.pdf
Редни број набавке: 04/3-3-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - материјал за бифе
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv BIFE.pdf-2019-02-01 14:56:35poziv BIFE.pdfKonkursna za sajt BIFE.pdf-2019-02-01 14:56:47Konkursna za sajt BIFE.pdfizmena konkursne dokumentacije.pdf-2019-02-11 11:05:48izmena konkursne dokumentacije.pdfobavestenje o produzenju roka.pdf-2019-02-11 11:05:38obavestenje o produzenju roka.pdfodgovor zainteresovanom licu.pdf-2019-02-11 11:06:00odgovor zainteresovanom licu.pdfBIFE MATERIJAL.pdf-2019-02-19 22:20:27BIFE MATERIJAL.pdfODLUKA O OBUSTAVI.pdf-2019-03-01 06:24:03ODLUKA O OBUSTAVI.pdf
Редни број набавке: 04/3-5-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка – угоститељских услуга ,за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv UGOSTITELJSKE USLUGE 1.pdf-2019-02-01 14:49:28poziv UGOSTITELJSKE USLUGE 1.pdfkonkursna ugostiteljske usluge.pdf-2019-02-01 14:49:45konkursna ugostiteljske usluge.pdfODLUKA -UGOSTITELJSKE USLUGE.pdf-2019-02-22 09:07:35ODLUKA -UGOSTITELJSKE USLUGE.pdf
close
0.22461295127869