• social softart
 • social softart
 • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/3-23-2019
Предмет јавне набавке: Услуге фиксне телефоније
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
POZIV - usluge fiksne telefonije.pdf-2019-08-21 23:41:53POZIV - usluge fiksne telefonije.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge fiksne telefonije.pdf-2019-08-21 23:42:02KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge fiksne telefonije.pdfODOGOVOR ZAINTERESOVANOM LICU - usluge fiksne telefonije.pdf-2019-08-23 10:30:15ODOGOVOR ZAINTERESOVANOM LICU - usluge fiksne telefonije.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge fiksne telefonije.pdf-2019-09-20 14:57:05OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge fiksne telefonije.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge fiksne telefonije.pdf-2019-09-03 08:35:16ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge fiksne telefonije.pdf
Редни број набавке: 04/3-22-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара – поклони за ђаке прваке за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - pokloni za djake prvake.pdf-2019-08-13 18:42:40POZIV - pokloni za djake prvake.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - pokloni za djake prvake.pdf-2019-08-13 18:42:51KONKURSNA DOKUMENTACIJA - pokloni za djake prvake.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - pokloni za djake prvake.pdf-2019-08-23 07:51:37ODLUKA O DODELI UGOVORA - pokloni za djake prvake.pdf
Редни број набавке: 04/3 – 20 -2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - рачунарске и мрежне опреме
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv 31 07 2019 .pdf-2019-08-06 07:49:07poziv 31 07 2019 .pdfKonkursna za sajt.pdf-2019-08-06 07:49:17Konkursna za sajt.pdfodgovor zainteresovanom licu.pdf-2019-08-08 07:58:22odgovor zainteresovanom licu.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - RACUNARSKA OPREMA.pdf-2019-08-29 07:32:54OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - RACUNARSKA OPREMA.pdfOdluka od dodeli ugovora1.pdf-2019-08-21 23:42:40Odluka od dodeli ugovora1.pdf
Редни број набавке: 04/3-21-2019
Предмет јавне набавке: Поклони за ђаке прваке за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv POKLONI YA DJAKE PRVAKE.pdf-2019-08-05 16:53:30poziv POKLONI YA DJAKE PRVAKE.pdfkonkursna POKLONI YA DJAKE PRVAKE KONACCNO.pdf-2019-08-05 16:53:39konkursna POKLONI YA DJAKE PRVAKE KONACCNO.pdfOBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - pokloni za djake prvake.pdf-2019-08-13 18:45:53OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - pokloni za djake prvake.pdf
Редни број набавке: 04/1 – 2 -2019
Предмет јавне набавке: Набавка подземних контејнера са монтажом и уградњом
Врста набавке: Јавна набавка добара
POZIV -KONTEJNERI.pdf-2019-07-05 15:06:44POZIV -KONTEJNERI.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - KONTEJNERI.pdf-2019-07-05 15:06:53KONKURSNA DOKUMENTACIJA - KONTEJNERI.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - podzemni kontejneri.pdf-2019-08-20 11:23:55OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - podzemni kontejneri.pdfimg20190813_14483421.pdf-2019-08-14 10:19:41img20190813_14483421.pdfimg20190813_14512013.pdf-2019-08-14 10:19:57img20190813_14512013.pdfimg20190813_14532848.pdf-2019-08-14 10:20:11img20190813_14532848.pdf
Редни број набавке: 04/2-4-2019
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања финансијског програма „Трезор Саветник“
Врста набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
konkursna odrzavanje programa TREZOR SAVETNIK 1.pdf-2019-07-05 15:07:59konkursna odrzavanje programa TREZOR SAVETNIK 1.pdf
konkursna odrzavanje programa TREZOR SAVETNIK.pdf-2019-07-05 14:45:32konkursna odrzavanje programa TREZOR SAVETNIK.pdf
obavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdf-2019-08-05 17:00:32obavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdfobavestenje o pokretanju pregovarackog.pdf-2019-07-05 14:45:44obavestenje o pokretanju pregovarackog.pdfpdf550.pdf-2019-07-17 13:00:27pdf550.pdf
Редни број набавке: 04/2-3-2019
Предмет јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - организације културног лета
Врста набавке: Набака услугa
KULTURNO LETO - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.pdf-2019-07-03 07:44:12KULTURNO LETO - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - KULTURNO LETO.pdf-2019-07-24 14:31:37OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - KULTURNO LETO.pdfObavestenje o pokretanju postupka.pdf-2019-07-03 07:44:21Obavestenje o pokretanju postupka.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge organizovanja kulturnog leta.pdf-2019-07-11 00:57:21ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge organizovanja kulturnog leta.pdf
Редни број набавке: 04/2-2-2019
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања електронске писарнице „Хермес“
Врста набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
konkursna odrzavanje pisarnice HERMES KONACNO.pdf-2019-06-06 15:21:26konkursna odrzavanje pisarnice HERMES KONACNO.pdfpdf528.pdf-2019-06-06 15:22:32pdf528.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge odrzavanja elektronske pisarnice.pdf-2019-06-20 17:45:02ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge odrzavanja elektronske pisarnice.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge odrzavanja elektronske pisarnice.pdf-2019-07-04 07:36:18OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge odrzavanja elektronske pisarnice.pdf
Редни број набавке: 04/3 – 19 -2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуге штампе – Информатор о раду
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА
poziv.pdf-2019-05-29 21:05:07poziv.pdfKonkursna za sajt .pdf-2019-05-29 21:05:15Konkursna za sajt .pdfodgovor zainteresovanom licu.pdf-2019-06-04 00:22:39odgovor zainteresovanom licu.pdfRESENJE O DOELI SPEKTAR 19.pdf-2019-06-11 20:16:54RESENJE O DOELI SPEKTAR 19.pdfobavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdf-2019-06-27 14:36:16obavestenje o dodeli ugovora ПДФ.pdf
Редни број набавке: 04/3 – 18 -2019
Предмет јавне набавке: Jавна набавка услуге штампе – Информатор о раду
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv.pdf-2019-04-25 16:28:27poziv.pdfKonkursna za sajt KONACNO.pdf-2019-04-25 16:28:36Konkursna za sajt KONACNO.pdfobavestenje o dodeli ugovora.pdf-2019-05-15 20:05:40obavestenje o dodeli ugovora.pdfRASKID UGOVORA SPEKTAR.pdf-2019-05-22 22:16:20RASKID UGOVORA SPEKTAR.pdfRESENJE dodela SPEKTAR.pdf-2019-05-13 12:24:52RESENJE dodela SPEKTAR.pdf
close
0.21622204780579