• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/3-30-2019
Предмет јавне набавке: Услуга обезбеђења
Врста набавке: Јавне набавке мале вредности
poziv  USLUGE obezbedjenja.pdf-2019-12-31 09:59:32poziv USLUGE obezbedjenja.pdfKonkursna za sajt usluge OBEZBEDJENJA .pdf-2019-12-31 09:59:48Konkursna za sajt usluge OBEZBEDJENJA .pdfobavestenje o obustavi postupka.pdf-2020-01-24 18:50:51obavestenje o obustavi postupka.pdfobavestenje o dodeli ugovora.pdf-2020-02-06 15:18:40obavestenje o dodeli ugovora.pdfODLUKA O OBUSТAVI .pdf-2020-01-17 19:09:52ODLUKA O OBUSТAVI .pdfDODELA UGOVORA .pdf-2020-01-17 19:10:05DODELA UGOVORA .pdf
Редни број набавке: 04/3-27-2019
Предмет јавне набавке: Услуге руковања сценском опремом, за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM ANEKSU UGOVORA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf-2019-12-30 12:17:11OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM ANEKSU UGOVORA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: Supply of equipment for improvement of tourism attractiveness Our ref.: РД-02-29-143/03.07.2019-CN 01
Врста набавке: Project CODE: CB007.2.13.091
GO Medijana CN01 Final Package.rar-2019-12-27 17:33:27GO Medijana CN01 Final Package.rar
Редни број набавке: 04/3–29-2019
Предмет јавне набавке: Агенцијске услуге - Услуге организовања дочека српске Нове године
Врста набавке:
POZIV - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdf-2019-12-18 10:08:55POZIV - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdf-2019-12-18 10:09:06KONKURSNA DOKUMENTACIJA - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdf-2020-01-09 07:31:51OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdf-2019-12-26 16:43:10ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge organizovanja doceka srpske Nove godine.pdf
Редни број набавке: 04/2-4-2019
Предмет јавне набавке: софтверски програм за састављање буџета
Врста набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
konkursna  SOFTVERSKI PROGRAM.pdf-2019-11-12 21:56:54konkursna SOFTVERSKI PROGRAM.pdfobavestenje o pokretanju pregovarackog.pdf-2019-11-12 21:57:04obavestenje o pokretanju pregovarackog.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - - NABAVKA SOFTVERSKOG PROGRAMA ZA SASTAVLJANJE BUDZETA.pdf-2019-12-12 15:30:56OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - - NABAVKA SOFTVERSKOG PROGRAMA ZA SASTAVLJANJE BUDZETA.pdfRESENJE O DODELI UGOVORA.pdf-2019-11-25 12:43:42RESENJE O DODELI UGOVORA.pdfRESENJE O DODELI UGOVORA(1).pdf-2019-12-02 00:18:44RESENJE O DODELI UGOVORA(1).pdf
Редни број набавке: 04/3 – 28-2019
Предмет јавне набавке: Jавна набавка услуге штампе – флајери
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv 1.pdf-2019-11-06 15:22:25poziv 1.pdfKonkursna za sajt 1 .pdf-2019-11-06 15:22:34Konkursna za sajt 1 .pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge stampe - flajeri.pdf-2019-11-20 08:20:53OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge stampe - flajeri.pdfODLUKE O DODELI UGOVORA - usluge stampe - flajeri.pdf-2019-11-19 21:52:41ODLUKE O DODELI UGOVORA - usluge stampe - flajeri.pdf
Редни број набавке: 04/3-27-2019
Предмет јавне набавке: Услуге руковања сценском опремом за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv za sajt RADNA VERZIJA.doc .pdf-2019-11-05 18:32:28poziv za sajt RADNA VERZIJA.doc .pdfkonkursna doc. ISPRAVLJENO.pdf-2019-11-06 09:43:03konkursna doc. ISPRAVLJENO.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf-2019-11-20 08:18:00OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - usluge rukovanja scenskom opremom.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf-2019-11-19 21:51:52ODLUKA O DODELI UGOVORA - usluge rukovanja scenskom opremom.pdf
Редни број набавке: 04/3-26-2019
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и поправке мобилијара за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDE POPRAVKA I ODRZAVANJE MOBILIJARA.pdf-2019-10-18 17:53:26POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDE POPRAVKA I ODRZAVANJE MOBILIJARA.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - UUSLUGE ODRZAVANJA I POPRAVKA MOBILIJARA.pdf-2019-10-18 17:53:35KONKURSNA DOKUMENTACIJA - UUSLUGE ODRZAVANJA I POPRAVKA MOBILIJARA.pdfOBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA.pdf-2019-11-01 07:54:35OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA.pdfODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA.pdf-2019-10-25 20:33:27ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA.pdf
Редни број набавке: 04/3-25-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка – угоститељских услуга , за Партију 1: Ресторан интернационалне кухиње
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv UGOSTITELJSKE USLUGE 1.pdf-2019-10-11 19:58:51poziv UGOSTITELJSKE USLUGE 1.pdfkonkursna ugostiteljske usluge.pdf-2019-10-11 19:58:59konkursna ugostiteljske usluge.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - UGOSTITELJSKE USLUGE.pdf-2019-11-04 19:50:37OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - UGOSTITELJSKE USLUGE.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA UGOSTITELJSKE USLUGE.pdf-2019-10-29 20:16:49ODLUKA O DODELI UGOVORA UGOSTITELJSKE USLUGE.pdf
Редни број набавке: 04/3-24-2019
Предмет јавне набавке: Јавна набавка – добра – мајице – Спорт фест, за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - majice - Sport fest.pdf-2019-08-29 15:41:18POZIV - majice - Sport fest.pdfIZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJA - majice - Sport fest.pdf-2019-09-02 14:51:15IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJA - majice - Sport fest.pdf
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - majice - Sport fest.pdf-2019-08-29 15:41:25KONKURSNA DOKUMENTACIJA - majice - Sport fest.pdf
ODOGOVOR ZAINTERESOVANOM LICU - majice  - Sport fest.pdf-2019-08-30 18:36:10ODOGOVOR ZAINTERESOVANOM LICU - majice - Sport fest.pdfODOGOVOR ZAINTERESOVANOM LICU - majice  - Sport fest2.pdf-2019-09-03 11:00:29ODOGOVOR ZAINTERESOVANOM LICU - majice - Sport fest2.pdfOBAVESTENJE O PRODUZETKU ROKA - majice - Sport fest.pdf-2019-09-02 14:51:24OBAVESTENJE O PRODUZETKU ROKA - majice - Sport fest.pdfOBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - majice - Sport fest.pdf-2019-09-19 10:15:49OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - majice - Sport fest.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA - majice - Sport fest.pdf-2019-09-11 13:15:13ODLUKA O DODELI UGOVORA - majice - Sport fest.pdf
close
0.22578501701355