• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/3-2 -2018
Предмет јавне набавке: Пружање услуга одржавања службених аутомобила за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv za usluge odrzavanja voyila.pdf-2018-02-02 11:15:53poziv za usluge odrzavanja voyila.pdfkonkursna okumentacija  ODRZAVANJE VOZILA 2018.pdf-2018-02-02 11:16:02konkursna okumentacija ODRZAVANJE VOZILA 2018.pdfDODEL PARTIJE 1 I 4.pdf-2018-02-17 21:33:55DODEL PARTIJE 1 I 4.pdfobavestenje o obustavi postupka.doc-2018-02-26 17:41:24obavestenje o obustavi postupka.docobavestenje o zakljucenom  ugovoru.pdf-2018-02-27 14:48:20obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdfobustava PARTIJE 2 3 5.pdf-2018-02-17 21:34:07obustava PARTIJE 2 3 5.pdf
Редни број набавке: 04/3 -5 - 2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара-материјал за саобраћај
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv MATERIJAL ZA SAOBRACAJ.pdf-2018-02-01 10:28:06poziv MATERIJAL ZA SAOBRACAJ.pdfKonkursna za sajt MATERIJAL ZA  SAOBRACAJ.pdf-2018-02-01 10:28:16Konkursna za sajt MATERIJAL ZA SAOBRACAJ.pdfobavestenje o dodeli ugovora materijal za saobracaj.pdf-2018-04-05 15:14:53obavestenje o dodeli ugovora materijal za saobracaj.pdf
Редни број набавке: 04/3 –1 -2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара-канцеларијски материјал
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv KANCELARIJSKI  MATERIJAL.pdf-2018-02-01 10:25:10poziv KANCELARIJSKI MATERIJAL.pdfKonkursna za sajt KANCELARIJSKI  MATERIJAL.pdf-2018-02-01 10:25:19Konkursna za sajt KANCELARIJSKI MATERIJAL.pdfobavestenje o dodeli ugovora.pdf-2018-02-26 17:42:26obavestenje o dodeli ugovora.pdf
Редни број набавке: 04/3 – 4 –2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара-материјал за бифе
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv BIFE.pdf-2018-01-30 11:42:23poziv BIFE.pdfKonkursna za sajt BIFE.pdf-2018-01-30 11:42:34Konkursna za sajt BIFE.pdfobavestenje o obustavi postupka.pdf-2018-02-22 10:40:24obavestenje o obustavi postupka.pdfOBUSTAVA BIFE.pdf-2018-02-17 21:34:51OBUSTAVA BIFE.pdf
close
0.18584299087524