• social softart
 • social softart
 • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/3-13-2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара – мобилијари за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv parkovski mobilijar.pdf-2018-05-19 15:00:11poziv parkovski mobilijar.pdfkonkursna mobilijar.pdf-2018-05-19 15:00:22konkursna mobilijar.pdfobave[tenje o yaklucenom ugovoru MOBILIJARI.doc-2018-06-15 16:23:54obave[tenje o yaklucenom ugovoru MOBILIJARI.docMOBILIJARI DODELA.pdf-2018-06-02 00:22:39MOBILIJARI DODELA.pdf
Редни број набавке: 04/3-14-2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара – вењаци за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv parkovski venjaci.pdf-2018-05-19 14:58:29poziv parkovski venjaci.pdfkonkursna VENJACI.pdf-2018-05-19 14:58:39konkursna VENJACI.pdfObavestenje o yakljucenom ugovoru VENJACI.doc-2018-06-15 16:24:25Obavestenje o yakljucenom ugovoru VENJACI.docVENJACI DODELA.pdf-2018-06-02 00:21:50VENJACI DODELA.pdf
Редни број набавке: 04/3-12-2018
Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv za usluge mobilna telefonija.pdf-2018-05-04 10:22:26poziv za usluge mobilna telefonija.pdfkonkursna okumentacija mobilna telefonija.pdf-2018-05-04 10:22:36konkursna okumentacija mobilna telefonija.pdfodgovor zainteresovanom licu.pdf-2018-05-08 09:14:46odgovor zainteresovanom licu.pdfobavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf-2018-06-06 15:36:06obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdfDODELA UGOVORA TELEKOM.pdf-2018-05-16 22:25:01DODELA UGOVORA TELEKOM.pdf
Редни број набавке: 04/3-11 -2018
Предмет јавне набавке: Пружање услуга одржавања службених аутомобила за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv za usluge odrzavanja voyila 3.pdf-2018-04-05 15:26:26poziv za usluge odrzavanja voyila 3.pdfkonkursna okumentacija ODRZAVANJE VOZILA 3.pdf-2018-04-05 15:26:35konkursna okumentacija ODRZAVANJE VOZILA 3.pdfobavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA 3.pdf-2018-05-04 10:23:19obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA 3.pdfdodela ugovora partija 3.pdf-2018-04-17 23:54:50dodela ugovora partija 3.pdfodluka o obustavi partija 5.pdf-2018-04-17 23:55:27odluka o obustavi partija 5.pdf
Редни број набавке: 04/3-10-2018
Предмет јавне набавке: Jавна набавка – угоститељских услуга, за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv UGOSTITELJSKE USLUGE.PDF-2018-03-26 12:08:09poziv UGOSTITELJSKE USLUGE.PDFkonkursna ugostiteljske usluge.pdf-2018-03-26 12:08:18konkursna ugostiteljske usluge.pdfobavestenje o zakljucenom ugovoru ugost usluge.pdf-2018-05-02 11:06:30obavestenje o zakljucenom ugovoru ugost usluge.pdfobavestenje o zakljucenom ugovoru ugost usluge 2.pdf-2018-05-16 22:25:30obavestenje o zakljucenom ugovoru ugost usluge 2.pdfDODELA UGOVORA UGOST USLUGE.PDF-2018-04-13 17:16:52DODELA UGOVORA UGOST USLUGE.PDFDODELA UGOVORA UGOST USL PAR 1 I 2.pdf-2018-05-02 11:07:00DODELA UGOVORA UGOST USL PAR 1 I 2.pdf
Редни број набавке: 04/3 –9 -2018
Предмет јавне набавке: Jавна набавка радова - уређење површина у Брзом Броду
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv uredjenje BRYIN BROD.PDF-2018-03-26 11:57:58poziv uredjenje BRYIN BROD.PDFKonkursna za sajt UREDJENJE bRYI BROD.PDF-2018-03-26 11:58:07Konkursna za sajt UREDJENJE bRYI BROD.PDFobavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf-2018-04-19 00:50:37obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdfODLUKA O DODELI UREDJENJE BB.PDF-2018-04-05 15:14:00ODLUKA O DODELI UREDJENJE BB.PDF
Редни број набавке: 04/3-8 -2018
Предмет јавне набавке: Пружање услуга одржавања службених аутомобила за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv za usluge odrzavanja vozila 2.pdf-2018-03-19 14:47:37poziv za usluge odrzavanja vozila 2.pdfkonkursna okumentacija ODRZAVANJE VOZILA 2.pdf-2018-03-19 14:47:46konkursna okumentacija ODRZAVANJE VOZILA 2.pdfobavestenje o obustavi postupka 3 5.pdf-2018-04-04 13:43:05obavestenje o obustavi postupka 3 5.pdfobavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA 2.pdf-2018-04-19 00:51:16obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA 2.pdfODLIKA O OBUSTAVI 3 I 5.pdf-2018-03-30 11:16:33ODLIKA O OBUSTAVI 3 I 5.pdfRESENJE O DODELI UGOVORA PARTIJA 2.pdf-2018-03-30 11:17:17RESENJE O DODELI UGOVORA PARTIJA 2.pdf
Редни број набавке: 04/3-6-2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара – електрична енергија за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv za el.energiju.pdf-2018-03-06 13:16:22poziv za el.energiju.pdfkonkursna el energija 2018.pdf-2018-03-06 13:16:32konkursna el energija 2018.pdfobavestenje o zaklucenom i ugovoru EPS 2018 god.pdf-2018-04-19 00:50:04obavestenje o zaklucenom i ugovoru EPS 2018 god.pdfdodela ugovora EPS.PDF-2018-03-19 14:45:07dodela ugovora EPS.PDF
Редни број набавке: 04/3 – 7 –2018
Предмет јавне набавке: Jавна набавка добара - материјал за бифе -
Врста набавке: JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv BIFE.PDF-2018-02-26 17:39:54poziv BIFE.PDFKonkursna za sajt BIFE.PDF-2018-02-26 17:40:05Konkursna za sajt BIFE.PDFobavestenje o zakljucenom ugovora.pdf-2018-04-04 13:43:37obavestenje o zakljucenom ugovora.pdfDODELA BIFE.PDF-2018-03-08 10:18:56DODELA BIFE.PDF
Редни број набавке: 04/3 -3 - 2018
Предмет јавне набавке: Угоститељске услуге
Врста набавке:
poziv UGOSTITELJSKE USLUGE.PDF-2018-02-23 09:30:20poziv UGOSTITELJSKE USLUGE.PDFIZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE.PDF-2018-02-27 14:47:35IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE.PDF
konkursna ugostiteljske usluge.pdf-2018-02-23 09:30:30konkursna ugostiteljske usluge.pdf
obavestenje o obustavi postupka.pdf-2018-03-20 16:23:02obavestenje o obustavi postupka.pdfobavestenje o produzenju roka.pdf-2018-02-27 14:47:54obavestenje o produzenju roka.pdfODLUKA O OBUSTAVI UGOSTITELJSKE.PDF-2018-03-08 17:06:01ODLUKA O OBUSTAVI UGOSTITELJSKE.PDF
close
0.23027896881104