• social softart
 • social softart
 • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 04/3 –22 -2018
Предмет јавне набавке: Услуга организовања дочека српске Нове године
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - DOCEK SRPSKE NOVE GODINE.pdf-2018-12-28 15:44:56POZIV - DOCEK SRPSKE NOVE GODINE.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA -SRPSKA NOVA GODINA.pdf-2018-12-28 15:45:03KONKURSNA DOKUMENTACIJA -SRPSKA NOVA GODINA.pdfRESENJE DOCEK SRPSKE NOVE GODINE.pdf-2019-01-05 17:31:20RESENJE DOCEK SRPSKE NOVE GODINE.pdfUGOVOR -SRPSKA NOVA GODINA.pdf-2019-01-11 05:58:36UGOVOR -SRPSKA NOVA GODINA.pdf
Редни број набавке: 04/3-21-2018
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и поправке мобилијара за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv KONACNA VERZIJA.pdf-2018-11-20 21:00:52poziv KONACNA VERZIJA.pdfkonkursna KONACNA VERYIJA.pdf-2018-11-20 21:01:00konkursna KONACNA VERYIJA.pdfobavestenje о yakljucenom ugovoru VENJACI.pdf-2018-12-11 14:56:27obavestenje о yakljucenom ugovoru VENJACI.pdfdodela ugocora.pdf-2018-11-28 14:36:49dodela ugocora.pdf
Редни број набавке: 04/1 – 2 -2018
Предмет јавне набавке: Уређење површина у Брзом броду израда бетонских стаза и платоа са уградњом мултифункционалне подлоге
Врста набавке:
poziv.pdf-2018-10-24 14:47:49poziv.pdfIZMENA konkursne dokumentacije.pdf-2018-11-09 23:35:19IZMENA konkursne dokumentacije.pdf
Konkursna URDJENJE BRYI BROD NOVO ZA OBJAVU.pdf-2018-10-24 14:47:57Konkursna URDJENJE BRYI BROD NOVO ZA OBJAVU.pdf
BRZI BROD ODGOVOR.pdf-2018-11-13 14:38:51BRZI BROD ODGOVOR.pdfobavestenje o obustavi postupka.pdf-2018-12-10 11:33:18obavestenje o obustavi postupka.pdfOGLUKA O OBUSTAVI RADOVI BRYI BROD.pdf-2018-11-28 14:03:24OGLUKA O OBUSTAVI RADOVI BRYI BROD.pdf
Редни број набавке: 04/3-20-2018
Предмет јавне набавке: Школски прибор - ваучери за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - VAUCERI.pdf-2018-10-23 14:13:15POZIV - VAUCERI.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA - SKOLSKI PRIBOR - VAUCERI.pdf-2018-10-23 14:13:27KONKURSNA DOKUMENTACIJA - SKOLSKI PRIBOR - VAUCERI.pdfRESENJE O DODELI UGOVORA-VAUCERI.pdf-2018-11-06 14:28:27RESENJE O DODELI UGOVORA-VAUCERI.pdfOBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.pdf-2018-11-20 21:05:23OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.pdf
Редни број набавке: 04//3 -19 -2018
Предмет јавне набавке: Услуге –сертификација имплементација система менаџмента у односу на захтев стандарда ИСО 9001:2015.
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
POZIV - SERTIFIKACIJA STANDARDA - Copy.pdf-2018-10-03 15:19:23POZIV - SERTIFIKACIJA STANDARDA - Copy.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA -SERTIFIKACIJA.pdf-2018-10-03 15:19:32KONKURSNA DOKUMENTACIJA -SERTIFIKACIJA.pdfPOJASNJENJA.pdf-2018-10-05 14:33:38POJASNJENJA.pdfODGOVOR - Copy.pdf-2018-10-08 11:17:43ODGOVOR - Copy.pdfOBAVESTENJE O YAKLJUCENOM UGOVORU.pdf-2018-11-05 14:18:46OBAVESTENJE O YAKLJUCENOM UGOVORU.pdfODLUKA O DODELI UGOVORA -SERTIFIKACIJA.pdf-2018-10-18 13:40:44ODLUKA O DODELI UGOVORA -SERTIFIKACIJA.pdf
Редни број набавке: 04/3-18-2018
Предмет јавне набавке: Поклони за ђаке прваке за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv POKLONI YA DJAKE PRVAKE YA OBJAVU.pdf-2018-09-12 08:58:10poziv POKLONI YA DJAKE PRVAKE YA OBJAVU.pdfkonkursna POKLONI YA DJAKE PRVAKE ZA OBJAV.pdf-2018-09-12 08:58:23konkursna POKLONI YA DJAKE PRVAKE ZA OBJAV.pdfizmena konkursne dokumentacije.pdf-2018-09-15 11:10:30izmena konkursne dokumentacije.pdfodgovor zainteresovanom licu SA BOJOM.pdf-2018-09-15 11:11:04odgovor zainteresovanom licu SA BOJOM.pdfobavestenje o produzenju roka.pdf-2018-09-15 11:10:43obavestenje o produzenju roka.pdfobavestenje о yakljucenom ugovoru POKLONI.pdf-2018-10-09 14:04:39obavestenje о yakljucenom ugovoru POKLONI.pdfDODELA UGOVORA POKLONI.pdf-2018-09-24 15:48:01DODELA UGOVORA POKLONI.pdf
Редни број набавке: 04/3-17-2018
Предмет јавне набавке: Вењаци за потребе Градске општине Медијана
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
poziv venjaci.pdf-2018-09-06 15:30:27poziv venjaci.pdfkonkursna VENJACI.pdf-2018-09-06 15:30:54konkursna VENJACI.pdfobavestenje о yakljucenom ugovoru VENJACI.pdf-2018-10-03 15:20:27obavestenje о yakljucenom ugovoru VENJACI.pdfDODEKA VENJACI 2.pdf-2018-09-19 12:26:42DODEKA VENJACI 2.pdf
Редни број набавке: 04/3-16-2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара – ултразвучни апарат;пројекат Набавка ултразвучног апарата за Дом здравља у Нишу
Врста набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
poziv ULTRAYVUCNI APARAT.pdf-2018-08-10 15:35:25poziv ULTRAYVUCNI APARAT.pdfkonkursna UKTRATVUCNI APARAT.pdf-2018-08-10 15:35:53konkursna UKTRATVUCNI APARAT.pdfobavestenje о zakljucenom ugovoru .pdf-2018-09-07 15:10:42obavestenje о zakljucenom ugovoru .pdfRESENJE O DODELI UGOVORA ULT.APARAT.pdf-2018-08-23 20:36:28RESENJE O DODELI UGOVORA ULT.APARAT.pdf
Редни број набавке: 04/1 – 1 -2018
Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - подземних контејнера са монтажом и уградњом
Врста набавке:
poziv.pdf-2018-07-02 08:12:04poziv.pdfIZMENA konkursne dokumentacije.pdf-2018-10-03 10:32:33IZMENA konkursne dokumentacije.pdf
Konkursna PODZEMNI KONTEJNERI.pdf-2018-07-02 08:12:13Konkursna PODZEMNI KONTEJNERI.pdf
ODGOVOR.pdf-2018-07-18 18:00:16ODGOVOR.pdfKONAČNO-PITANJA-ODGOVORI-2 (2).pdf-2018-07-20 15:01:54KONAČNO-PITANJA-ODGOVORI-2 (2).pdfOBAVESTENJE O PODNETOM ZZP.pdf-2018-07-24 18:47:04OBAVESTENJE O PODNETOM ZZP.pdfobavestenje o produzenju roka.pdf-2018-10-03 10:32:51obavestenje o produzenju roka.pdfRešenje o dodeli ugovora za podzemne kontejnere,str 3 001.jpg-2018-11-06 14:30:00Rešenje o dodeli ugovora za podzemne kontejnere,str 3 001.jpgRešenje o dodeli ugovora podzemni kontejneri str.2 001.jpg-2018-11-06 14:30:11Rešenje o dodeli ugovora podzemni kontejneri str.2 001.jpgRešenje o dodeli ugovora, podzemni kontejneri 001.jpg-2018-11-06 14:30:21Rešenje o dodeli ugovora, podzemni kontejneri 001.jpgobavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf-2018-11-23 11:31:03obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf
Редни број набавке: 04/3 -15 -2018
Предмет јавне набавке: Услуге организовања Културног лета
Врста набавке:
poziv za usluge muyickog programa.pdf-2018-06-08 08:41:07poziv za usluge muyickog programa.pdfKonkursna dokumentacija kulturno leto.pdf-2018-06-08 08:41:17Konkursna dokumentacija kulturno leto.pdfobavestenje o zakljucenom ugovoru .pdf-2018-06-21 12:38:22obavestenje o zakljucenom ugovoru .pdfdodela ugovora KULTURNO LETO.pdf-2018-06-15 16:22:57dodela ugovora KULTURNO LETO.pdfUgovor.pdf-2018-06-21 12:23:33Ugovor.pdf
close
0.22929191589355