Културни туризам је зелени туризам

Европска зелена недеља 2021. је посвећена „амбицији нултог загађења“ (ZERO POLLUTION) током које многобројни учесници из целе Европе представљају своје иницијативе и пројекте који утичу на контролу и смањење свих видова загађења. Градска општина Медијана учествовала је у партнерском догађају по окриљем THEMATIC пројекта. Пројекат под називом „ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима“  (ADRION 1073 - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities - THEMATIC) спроводи низ активности ради побољшања туристичке понуде и повезивања свих актера у туризму са партнерима из региона који. Током овог догађаја представљени су туристички потенцијали и локални пројекти три партнера под заједничким слоганом „Културни туризам је зелени туризам“. Водећи партнер је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија) представио је „Европску територијалну  сарадњу за туризам у складу са окружењем“. Градска општина Медијана представила је „Управљање окружењем за промоцију културне баштине“ а Регионална развојна агенција Златибор свој пројекат „Зелена оаза у урбаном амбијенту“. У наредном периоду очекује се реализација ових и пилот пројеката осталих партнера на THEMATIC пројекту. Такође, припремљен је и Меморандум о умрежавању (Network Agreement) који ће у размени информација, добрих пракси и туристичке понуде повезати све пројектне партнере и све заинтересоване туристичке организације, хотеле, ресторане, музеје и остале учеснике у туристичкој понуди.

Европска зелена недеља 2021. је посвећена „амбицији нултог загађења“ (ZERO POLLUTION) током које многобројни учесници из целе Европе представљају своје иницијативе и пројекте који утичу на контролу и смањење свих видова загађења.

Градска општина Медијана учествовала је у партнерском догађају по окриљем THEMATIC пројекта. Пројекат под називом „ТЕМАтски Туризам заснован на Иновационим Капацитетима“  (ADRION 1073 – THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities – THEMATIC) спроводи низ активности ради побољшања туристичке понуде и повезивања свих актера у туризму са партнерима из региона који.

Током овог догађаја представљени су туристички потенцијали и локални пројекти три партнера под заједничким слоганом „Културни туризам је зелени туризам“. Водећи партнер је Универзитет Базиликата (Università degli Studi della Basilicata, Потенца, Италија) представио је „Европску територијалну  сарадњу за туризам у складу са окружењем“. Градска општина Медијана представила је „Управљање окружењем за промоцију културне баштине“ а Регионална развојна агенција Златибор свој пројекат „Зелена оаза у урбаном амбијенту“.

У наредном периоду очекује се реализација ових и пилот пројеката осталих партнера на THEMATIC пројекту. Такође, припремљен је и Меморандум о умрежавању (Network Agreement) који ће у размени информација, добрих пракси и туристичке понуде повезати све пројектне партнере и све заинтересоване туристичке организације, хотеле, ресторане, музеје и остале учеснике у туристичкој понуди.


EU GW 31 maj Screenshots.pdf

EU GW 31 maj agenda_PROGR_DEF.pdf