ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Funkciju zamenika predsednika Skupštine obavlje dr Srđan Aleksić.


 

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top